Det huvudsakliga syftet med alla ramper är att underlätta transport mellan olika höjdskillnader, eller över glapp eller kanter där det finns risk för att transporten fastnar eller faller emellan. Det finns olika ramper som används vid olika tillfällen och för olika syften. Nedan kan du läsa om olika ramper. Micrologistic saluför samtliga av dessa ramper, men också andra produkter för säkra transporter och lyft.

Uppkörningsramp

En uppkörningsramp används för att underlätta lossning och lastning av fordon med låg markfrigång. Den är oftast gjord av metall (aluminium eller stål) och har en lutande plattform som fordonet kan köra upp på för att lättare kunna lasta eller lossa. Uppkörningsramper används oftast för att underlätta lastning och lossning av släpvagnar, släpkärror eller andra fordon med låg markfrigång. Det är viktigt att viktkapaciteten på uppkörningsramper inte överskrids. Se till att ta reda på både hur mycket din uppkörningsramp klarar samt hur tungt ditt fordon är innan du påbörjar användning.

Jämför olika modeller av uppkörningsramp hos Micrologistic.

Bild från micrologistic.com

Tröskelramp

En tröskelramp, eller tröskelbrygga, är en slags ramp som används för att underlätta rörelse över trösklar eller andra höjdskillnader. Den är oftast gjord av metall eller plast och har en lutande plattform som personer eller föremål kan köra eller rulla upp på för att komma över tröskeln. En tröskelramp används oftast för att skydda kablar och annat som behöver skyddas när tunga fordon ska rulla över dem. Det finns också tröskelramper för personer med nedsatt rörelseförmåga eller rullstolsanvändare. Då är rampens syfte att underlätta rörelse i och mellan olika byggnader eller anläggningar. Tröskelramper kan också användas för att underlätta lastning och lossning av fordon med låg markfrigång.

Jämför olika sorters tröskelramp hos Micrologistic.

Bild från micrologistic.com

Lastramp

En lastramp används för att underlätta lastning och lossning av föremål på fordon, såsom lastbilar, släpvagnar eller flyttbilstraktorer. Lastrampen är oftast gjord av metall och har en lutande plattform som föremålen kan rulla eller köras upp på för att enklare kunna lastas eller lossas. Lastramper används oftast av professionella förare eller lastpersonal för att underlätta arbetet och minimera risken för skador eller olyckor. Lastramper kan också användas av privatpersoner för att underlätta lastning och lossning av föremål på släpvagnar eller andra fordon med låg markfrigång. För korrekt användning av lastramper bör de endast användas av erfarna förare. Fordonet måste också vara ordentligt förankrat och stabiliserat innan lastning eller lossning med en lastramp kan påbörjas.

Jämför olika sorters lastramp hos Micrologistic.

Bild från micrologistic.com

Lastbrygga

En lastbrygga används vid lastning och avlastning av stora kvantiteter extra tung last. Den fästs på lastkajen för att underlätta transport mellan lastkaj och fordon som befinner sig på olika höjdnivåer. Lastbryggor kan i regel klara av flera ton tunga laster och är därför lämpade för placering på lastkajer som tar emot eller skickar i väg extra tunga laster. Det kan röra sig om allt från stora möbler och vitvaror till fordon som till exempel gaffeltruckar – då är en lastbrygga ett måste. En lastbrygga gör det både säkert och enkelt att transportera tunga föremål från lastkaj till fordon.

Jämföra olika varianter av lastbryggor hos Micrologistic.

Bild från micrologistic.com

Fler tips för transport av tunga föremål

När du använder dig av en ramp för flytt av tunga föremål är det mest trolig att du också har nytta av något av följande hjälpmedel för tunga lyft.