En elektrisk trappklättrare är en elektrisk pirra som används för att underlätta transport av tunga föremål upp och ner för trappor eller höga kanter. Elektriska trappklättrare är speciellt utformade för att vara så säkra och bekväma som möjligt för användaren.

Hur funkar en elektrisk trappklättrare?

En elektrisk trappklättrare är ett hjälpmedel som är utformat för att hjälpa människor att enkelt flytta tunga föremål upp och ner för trappor. Till skillnad från en pirra har en trappklättrare oftast tre uppsättningar med hjul på vardera sida istället för ett, alternativt en elektrisk hävarm. Hjulen är designade för att få ett fast grepp om trappstegen och sedan häva sig upp över dem på ett stabilt sätt, utan att vingla – som det lätt kan göra med en vanlig, manuell pirra. En elektrisk trappklättrare är i regel enkel att hantera.

Elektriska trappklättrare är dessutom utrustade med en elmotor som driver hjulen uppför eller nedför trappan. Det gör att du som manövrerar den enkelt kan hantera den tunga lasten. En del modeller har ytterligare funktioner såsom fjärrkontroll, möjlighet att ställa in hastighet samt säkerhetssensorer som ska förhindra olyckor.

Hitta trappklättrare på nätet

Det finns flera olika tillverkare, och en av dem stora är CargoMaster. Det är ett bolag med rötter i Tyskland, men som har återförsäljare över hela världen. I Sverige finns Micrologistic som återförsäljare av elektriska trappklättrare från dem och flera andra tillverkare, i flera olika modeller, samt andra smidiga redskap som hjälper dig att hantera transport och lyft av tunga föremål.

Så använder du en elektrisk trappklättrare

Vid användning av en elektrisk trappklättrare är det viktigt att du utgår efter den medföljande användarmanualen. Om du inte har tillgång till bruksanvisningen brukar den finnas att hitta på tillverkarens eller återförsäljarens hemsida.

Så här gör du för att manövrera en elektrisk trappklättrare:

  1. Kontrollera att batteriet är laddat, eller börja med att ladda.
  2. Placera det föremål som du vill transportera på trappklättrarens lastplattform. Säkerställ att det är stabilt lastat och fastspänt (om det behövs).
  3. Tryck på startknappen som sitter på kontrollpanelen.
  4. Använd kontrollpanelen eller fjärrkontrollen (beroende på modell) för att justera hastighet och riktning.
  5. Beroende på om du ska transportera föremålet upp eller ner för trappan kan det finnas separata spakar eller knappar för att justera detta.
  6. Håll ett stadigt grepp om handtagen för att styra den vid behov. Se till att akta dina fötter så att de inte är i vägen för hjulen eller hävarmen.
  7. När du är framme stänger du av strömmen och lossar föremålet.

Tumma aldrig på säkerheten när du använder en trappklättrare. Även om den är till för att underlätta transporter för dig, är det viktigt att komma ihåg att lasten fortfarande är tung och kan vara farlig att få över sig om den inte är ordentligt fastspänd, eller om trappklättraren inte hanteras med försiktighet. Barn, husdjur och annat som kan tänkas dyka upp under en trappklättrare bör hållas ur vägen.

Elektrisk trappklättrare för spiraltrappor

En elektrisk trappklättrare är det smidigaste och säkraste sättet att transportera tunga föremål såsom vitvaror, upp eller ner för branta och smala spiraltrappor. I en spiraltrappa är trappstegen i regel inte lika djupa, och det finns mindre utrymme att sätta ner fötterna på. Det kan vara direkt farligt för den som försöker transportera tunga föremål upp eller ner. Med en elektrisk trappklättrare minimerar du risken för olyckor, och får en säkrare och smidigare förflyttning.

Enligt den ideella organisationen Prevent (som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK) är tekniska hjälpmedel en viktig faktor som kan minimera skaderisken vid hantering och transport av tunga föremål.

Andra tips för hantering av tunga föremål

Det finns ytterligare utrustning och redskap som du kan använda dig av vid hantering av tunga föremål.