En mobil kran är en portabel kran som kan röra sig från plats till plats och användas för att lyfta och flytta olika föremål. Den är oftast utrustad med en kranboom (en lång, rörformad struktur) och en lyftanordning, såsom en krok eller en slinga, som används för att lyfta föremål.

Mobila kranar för olika syften

Mobila kranar kan användas inom en mängd olika branscher, inklusive bygg- och gruvindustrin, hamnterminaler och för militära operationer. De finns i en mängd olika storlekar och kapaciteter, beroende på vad de ska användas till. Många mobila kranar är utrustade med rörliga hjul eller rullar, så att de kan flyttas från plats till plats, men det finns även mobila kranar som är fastmonterade på en plattform eller ett fordon. Micrologistic har mobila kranar som kan användas för enklare godshantering.

Bild från micrologistic.com

Lyfta och flytta

En portabel kran kan användas för att lyfta och flytta byggmaterial såsom stålprofiler, betongblock och förmonterade strukturdelar. Den kan också användas för lyft och flytt av tyngre maskiner och utrustning såsom generatorer, transformatorer och luftkonditioneringsenheter. I verkstads- och lagermiljö kan det innebära att man arrangerar om material, eller att man flyttar tunga objekt från en plats till en annan.

Lasta och lossa

En portabel kran kan också användas för att lasta och lossa tunga lastföremål som kan väga så mycket som uppemot ett ton. En portabel kran används ofta för tunga lyft i både lager- och verkstadsmiljö. Det innebär att man kan lasta och lossa tunga material, rör och maskiner från till exempel släpvagnar eller lastbilar. Samtidigt minimeras risken för kroppsliga skador och arbetet effektiviseras.

Montering och demontering

Mobila kranar kan användas för att montera och montera ned strukturer i utrymmen där en fullstor kran inte ryms. Det gör det enklare att installera eller ta bort stora komponenter. En av de stora fördelarna med en mobil kran är just att den kommer in i trånga utrymmen.

Säkerhet vid användning av mobila kranar

Vid användning av mobila kranar är det viktigt att tänka på säkerheten. Att jobba med mobila kranar för manuella eller elektriska lyft av tunga gods i smala gångar och andra trånga utrymmen kan innebära stora risker om inte säkerhetsföreskrifterna efterlevs.

Skyddsutrustning

Vid hantering av tunga gods är det alltid viktigt att använda sig av skyddsutrustning, oavsett om det är för att lyfta, lossa, flytta eller montera. Till skyddsutrustning hör bland annat huvudskydd, skyddshandskar och ordentligt hörselskydd. Läs mer om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket.se.

Belastningskapacitet

Säkerställ att du inte överbelastar kranen. En kran som utsätts för en för hög belastning kan innebära stor fara för den som arbetar med kranen. Det riskerar också att skada både kranen och de föremål som du hanterar med den. Belastningskapaciteten bör alltid finnas utskriven på kranen.

Funktion

Precis som att det är viktigt att bära personlig skyddsutrustning är det lika viktigt att säkerställa kranens funktion. Är den hel och fungerar som den ska? Använd aldrig en portabel kran som har en defekt – det kan vara förenat med omedelbar fara.

Fler hjälpmedel för tunga föremål

Det finns ytterligare hjälpmedel att ta till för dig som behöver mobila kranar för att hantera tunga lyft.