På den här sidan hittar du information om lyftredskap och de olika regler som gäller för dem. Du kan läsa om i vilka olika sammanhang olika lyftredskap används och regler för hur de används på ett säkert sätt.

Vad innebär begreppet lyftredskap?

Lyftredskap är utrustning som används för att hantera, lyfta och transportera tunga föremål. Dessa inkluderar en mängd olika enheter, såsom kranar, gaffeltruckar, lyftbälten, kättingar, block och ställningar. Lyftredskap är speciellt utvecklade för att hjälpa till med olika typer av lyftarbeten och göra det möjligt för en person att förenkla effektiv och säker överföring av föremål från ett ställe till ett annat.

Mjuka lyftredskap – sling och stroppar

Det finns många praktiska lyftredskap som underlättar när du behöver flytta tunga föremål. Bland annat sling och stroppar. Nedanför kan du läsa mer om lyftredskap som sling och stroppar och hur de används.

Vad är en rundsling?

En rundsling är en typ av lyftredskap som består av en loop av material, ofta tyg eller syntetiska material, som är designad för att bära ett tungt föremål. Rundslingar används ofta inom bygg- och lastbranscher och är ett mångsidigt och kostnadseffektivt alternativ till andra typer av lyftredskap. De är enkla att använda och tillåter dig att lyfta och flytta föremål på ett säkert sätt. Enligt Sis (Svenska institutet för standarder) måste en rundsling vara godkänd och ha en EN1492-2-märkning.

Rundsling (svart)

Du kan använda en rundsling för att lyfta tunga föremål på ett effektivt och säkert sätt. En rundsling är tillverkad av ett starkt textilmaterial och utformad för att säkerställa en jämn fördelning av belastningen på slingan. Rundslingar kan användas för att bära en mängd olika föremål, inklusive maskiner, verktyg, material och utrustning.

När du använder en rundsling är det viktigt att du tänker på säkerheten. Använd rätt storlek på slingan för den belastning som ska bäras, och se till att belastningen är ordentligt fastsatt och säkert fäst vid slingan. Arno-Remmen har en svart rundsling som är extra bra när man vill att den ska reflektera så lite ljus som möjligt, och smälta in i miljön runt omkring. En rundsling (svart) passar därför extra bra inom ljus-, ljud- och scenteknik.

Soft steel

Soft Steel är trossar, kättingar och rep, som är utvecklade för att erbjuda styrka och flexibilitet när du behöver lyfta tunga föremål. De är klädda i ett tyglager på utsidan, vilket bland annat minskar risken för skador om kättingen skrapar mot någon yta. Arno har soft steels som är extra slitstarka och som passar i miljöer där du vill att den ska smälta in i sin omgivning.

Soft Steel är speciellt utvecklade för att uppfylla höga krav på säkerhet och hållbarhet och används bland annat av personal i transportbranschen. När du använder Soft Steel är det, som alltid när du handskas med tungt gods, viktigt att du följer rekommenderade säkerhetsanvisningar.

Schackel med skruv (svart)

En schackel med skruv är en form av koppling som används för att fästa en kätting eller annan form av rem till en komponent, såsom en krok eller en annan schackel. Kopplingar i form av schackel används bland annat inom last- och byggbranschen och har utvecklats för att göra det enklare att säkert flytta tunga föremål från en plats till en annan.

När du använder en schackel med skruv, är det viktigt att du följer alla säkerhetsanvisningar och rekommendationer från tillverkaren för att minimera risken för olyckor och skador. I kombination med en rundsling som används i mörka miljöer där du vill reflektera så lite ljus som möjligt (eller inget alls) är en schackel med skruv i färgen svart det enda rätta. Arno har just en schackel med skruv (svart) som gör sig extra bra för just dessa tillfällen.

Mekaniska lyftredskap

Mekaniska lyftredskap underlättar när du behöver lyfta något som är riktigt tungt. Här nedanför hittar du information om bland annat pallyftare, mobila kranar, elektriska trappklättrare och lyftöglor.

Pirra

En pirra är ett lyftredskap som används för att lyfta och transportera föremål som är tunga eller svåra att hantera. Konstruktionen består av en enkel kärra på två hjul. Pirra kallas också ofta för magasinkärra eller säckkärra. Dessa används ofta till exempel i samband med flyttar, underhållsarbeten, inom bygg och industri. Som vid användande av alla typer av produkter för lyft är det viktigt att du följer säkerhetsföreskrifter och inte använder kroppen på ett sådant sätt att du riskerar att skada dig.

Mobil kran

Mobila kranar är fordon som utrustats med lyftkranar för att förenkla flytt av tunga föremål. De finns i många olika storlekar och utföranden och används ofta vid byggprojekt, inom industri och andra sammanhang där det finns behov av ett mångsidig och mobilt kranverktyg. En mobil kran kan vara utrustad med en mängd olika tillbehör och verktyg för att underlätta lyft av föremål i olika storlekar och former.

Pallyftare

En pallyftare underlättar hantering av paket och annat gods som transporteras på träpallar. De är utformade för att underlätta processen att lasta och lossa föremål från lastbilar eller lagerlokaler. Pallyftare kan drivas via hydraulik eller motor. Det finns med andra ord pallyftare i olika storlekar. I de manuella varianterna pumpar du upp pallarna från golvet med din egen muskelkraft. Pallyftarens hjul gör det sedan enkelt att flytta godset från en plats till en annan.

Elektrisk trappklättrare

Elektriska trappklättrare används för att göra det enklare att lyfta tunga föremål upp och ner för trappor. De är utrustade med en elektrisk motor som används för att driva en plattform eller ställning. Elektriska trappklättrare används till exempel i byggnadssektorn, industri, vård och vid transport av tunga föremål i byggnader med trappor. Inom vården används de ibland av ambulanspersonal som behöver bära sjuka eller olycksdrabbade personer. De finns i olika varianter för lyft av mellan 120-1000 kg.

Lyftögla

Du kan använda en lyftögla som hjälp när du ska lyfta tunga och skrymmande föremål. De är vanligtvis tillverkade av ståltråd eller polymermaterial och har en stödring på ena änden och en krok eller kätting på den andra. Lyftöglar används i många industrier, under bygg- och anläggningsarbeten, godshantering, flyttar m.m. De underlättar för användaren genom att tillåta enkel och säker hantering av tunga och otympliga föremål, samtidigt som det minskar risken för skador på den som lyfter och det som lyfts.