HEAB Byggnadsställningar vid Slottet

Specialister på byggnadsställningar

I nära samarbete med sina kunder tar Heab Byggställningar AB fram den optimala lösningen för en säker byggställning eller arbetsplattform.
Presenteras av Geobear
URETEK - Grundstabilisering

Ny patenterad teknik stabiliserar grunder

Förändringar under grunden på kan resultera i att byggnader eller infrastruktur börjar sjunka något som företaget Geobear löst med sin störningsfria teknik.
Presenteras av Re-new
Re-new - relining

Uppstickare vill skapa rikstäckande reliningaktör

I Sverige är relining en relativt ung bransch som än så länge har varit rätt splittrad. Re-new är uppstickaren i branschen som arbetar efter en vision att täcka de stora regionerna och utmana lokala aktörer med en helhetslösning inom avloppsteknik. Inom byggbranschen som är en etablerad och mogen bransch så finns det idag en rad stora aktörer såsom Skanska, PEAB och NCC som täcker stora delar av marknaden i Sverige. Inom relining dock så finns det än ingen aktör som har satsat på att knyta ihop Sveriges regioner bakom ett och samma varumärke. Detta vill Re-new ändra på. - Tyvärr är många skeptiska till nya tekniker men vi har en branschorganisation som tydligt specificerar vilka regler som ska uppfyllas och certifikat...
Novamark - väg, VA och landskap

Arkitekterna som ser möjligheter i hindren

Vid byggprojekt blir det allt vanligare att landskapsarkitekter och väg- samt VA-ingenjörer är med redan i planeringsstadiet.
Pilkington kondensfritt fönster

Energieffektiva fönster utan kondens

Med dagens välisolerade fönster följer en ökad risk för kondens, imma och frost på rutorna. För att kringå problemet finns nu kondensfria glas.
Fuktab - krypgrundsavfuktare

Marknadsledande inom fukt- och vattenskador

När man drabbas av fuktskador är det viktigt att anlita en aktör som kan sin sak. Fuktab i Göteborg har mer än 30 års erfarenhet av fukt- och vattenskador.
Sigma-området Väsbyhem med Midroc Project Management

Smart nyproduktion av bostäder i Sigma

I den norra delen av Upplands Väsby ligger Sigma. Området byggdes ursprungligen på 1960-talet och genomgår nu en förvandling.
Illustration företagsby i Brunna

Nyproduktion av företagsby i Brunna

Efterfrågan av mindre företagslokaler har ökat kraftigt de senaste åren. Nu är det klart att det ska byggas en ny företagsby i Brunna.
Snidex fönsterrenovering

Nya fönster reducerar energikostnader

För fastighetsägare är fönsterrenovering en av de främsta saker som kan göras för att minska fastighetens energikostnader och underhållskostnader.
Danfo Tetragon 121 vid Feskekôrka i Göteborg

Toalettjätte leder en nischad bransch

Danfo har utvecklat publika toaletter i över 40 år. Idag tillhandahåller de hela paketet för sina kunder, från installation till underhåll.
video

Skruvpålar gör grundläggning enkelt

Med smarta skruvpålar går det snabbt och enkelt att skapa en stabil grund utan vare sig pålning, jordankare eller andra konventionella grundläggningsmetoder
Presenteras av LLENTAB
Sollentuna fotbollshall

Hållfasthet i fokus när fotbollshallen i Sollentuna byggdes

I september 2017 invigdes Stockholms tredje och landets åttonde fullstora fotbollshall. Sollentuna Fotbollshall på nära 8000 kvadrat är en isolerad träningsanläggning där kommunens 3000 fotbollsungdomar nu kan utöva sin favoritsport året om. Sollentuna Fotbollshall är belägen vid strandpromenaden i Norrviken. Bygget påbörjades januari 2017 och tog sex månader att färdigställa. Förhoppningen är att den nya träningsanläggningen ska minska trycket på övriga hallar i kommunen och fungera som startskottet för en vidareutveckling av Norrviken IP i stort. Som fullstor anläggning har Sollentuna Fotbollshall en planstorlek om 103 x 63 meter och kan delas upp till två eller fyra mindre planer. Hallen i sig är 110 x 70 meter stor och har en innerhöjd på 14 meter. Hållfasthet i fokus Erlandssons Bygg...
Presenteras av Servistik
Servistik - kranbil

Samlastning förbättrar trafiksituationen och miljön i Stockholm

Mängder av fordon passerar genom Stockholm varje dag och trafiken är stadens enskilt största miljöproblem. En del i lösningen är smart logistik för byggarbetsplatser i staden vilket enligt företaget Servistik kan minska trafiken med upp till 82 procent. Hela 42 procent av växthusgasutsläppen i Stockholm kommer från transporter. Förbifart Stockholm ska minska genomfartstrafiken i huvudstaden, men då återstår fortfarande de fordon som inte bara ska förbi utan in i själva stadskärnan. Ofta handlar det om e-handelsleveranser eller materialtransporter till stadens byggarbetsplatser. – Många pendlare väljer redan tunnelbana eller tåg, men godstrafiken måste fortfarande tas in på väg. Där vill vi försöka bidra genom att minska antalet godstransporter. Vår lösning gällande bygglogistik har styrt bort över 40 000 lastbilar från...
Baga Water - avloppsanläggning

Rena ditt vatten med rätt avloppsanläggning

Vid varje ny installation finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till för att avgöra vilken avloppsanläggning som passar för just din tomt.