Presenteras av Wikells
Wikells - Byggberäkningar - Sektionsdata
Sektionsdata används idag av cirka 4 000 entreprenörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag och större företag i Sverige.

Allt fler upptäcker nyttan av Sveriges främsta kalkylprogram

I över 50 år har Wikells Byggberäkningar hjälpt sina kunder att spara tid med hjälp av smarta mängd- och kostnadsberäkningar. Idag används kalkylprogrammet Sektionsdata på rikstäckande nivå och nu börjar allt fler kunder inom bygg, el och VVS upptäcka nyttan med programmet.

Wikells logo

Sektionsdata används idag av cirka 5 000 entreprenörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag och större företag i Sverige. Programmet är baserat på standardprislistor för respektive bransch och möjliggör för Wikells Byggberäkningars kunder att själva kunna jämföra priser på ett enkelt och snabbt sätt.

Vi fick en pratstund med Johan Fromell, vd på Wikells Byggberäkningar, som förklarar hur de med enkelheten i fokus arbetar för att skapa ett mervärde för sina kunder.

Wikells Byggberäkningar - Kalkylprogram
Programmet Sektionsdata innehåller tider och materialpriser som hela tiden uppdateras och följer de förändringar som sker inom olika branscher.

Sätter enkelheten i fokus

När Wikells Byggberäkningar grundades så låg främsta fokus på mängd- och kostnadsberäkningar. Till följd av allt fler förfrågningar kring diverse jämförelsekalkyler, släppte företaget boken Sektionsfakta 1971. Detta så att företagets kunder skulle kunna jämföra priser på ett snabbt och enkelt sätt.

Verksamheten rullade på och till följd av att datorn kom in i bilden lanserade man det framgångsrika kalkylprogrammet Sektionsdata 1981. Programmet som följer branschernas senaste förändringar blev snabbt populärt och idag upptäcker allt fler företag nyttan med att gå mot en digitaliserad verklighet.

– Allt fler lämnar papper och penna för att man vill ha mer ordning och reda när det gäller sina kalkyler. Företag vill enkelt kunna redovisa sina kalkyler och med Sektionsdata är det lättare att kontrollera både kalkyl och anbud. Det är också ett program som är enkelt att lära sig och vår support är alltid tillgänglig, säger Johan.

Vill skapa mervärde för sina kunder

Johan förklarar att de flesta av företagets kunder är små och medelstora företag med allt från 1-2 upp till 30 anställda. Wikells vill skapa mer tid för dessa aktörer att växa, blir större och få ökad lönsamhet genom att man kan få bättre kontroll över sina kostnader.

– Våra kunder tjänar inga pengar på att sitta och kalkylera, de tjänar pengar först när de har utfört ett jobb. Och ju fler kalkyler man kan lämna ifrån sig desto fler jobb får man. Så enkel är matematiken, säger Johan.

Följer branschens förändringar

Programmet Sektionsdata innehåller tider och materialpriser som hela tiden uppdateras och följer de förändringar som sker inom olika branscher. Om en aktör inom byggbranschen ska bygga en villa så kan de på ett enkelt sätt fylla i vad de behöver och få fram material, tider och en totalsumma för arbetena som skall utföras.

– Tack vare vår kunniga personal ligger vi alltid i framkant med utvecklingen av vår programvara. Och om våra kunder vill ha något specifikt infört i programmet så kan vi tillgodose deras önskemål till 99 procent, avslutar Johan.

wikells.se kan du läsa mer om det smarta kalkylprogrammet Sektionsdata som är utvecklat för Windows 10/Windows 8/Windows 7/Vista.