Jobbar du inom bygg, el eller VVS-branschen och är ute efter kalkylprogram? Bygg och andra branscher kräver oerhört stor planering och kalkylering för att vara så effektiva och kostnadssmarta som möjligt. Det är en bransch som är pressad och därför är det viktigt att ha rätt verktyg i det dagliga arbetet. Vi vill därför tipsa om de bästa kalkylprogrammen och vad som gör att de sticker ut på marknaden.

Topp 3 bästa kalkylprogram för bygg

Efterfrågan av ett effektivt och bra kalkylprogram är stor inom bygg och elbranschen. Alla företag har olika förutsättningar och behov, men målet är alltid samma – Att göra arbetet så effektivt och lönsamt som möjligt. Låt oss därför presentera: Topp 3 bästa kalkylprogram - Bygg och elbranschens bästa val.

1

Bidcon - Elecosoft

På plats nummer ett bland bästa kalkylprogram för bygg kommer Elecosoft.se och deras kalkylprogram ”Bidcon”. Det är ett byggkalkylprogram som passar för företag inom bygg, installation och anläggningsbranschen. Med hjälp av Bidcon’s kalkylprogram får ert företag en enkel och tydlig kostnadskalkyl där ni kan jämföra olika priser.

Det gör att ni kan anpassa era byggen så att de blir så ekonomiskt hållbara och effektiva som möjligt. Att arbeta och bygga miljövänligt är viktigt och det kan Bidcon hjälpa er med. I kalkylverktyget finns en klimatmodul som gör att ni kan beräkna era olika projekts klimatpåverkan. På så sätt blir det enklare för er att anpassa till olika material och andra aspekter.

Mer om verktyget:

 • Kalkylprogram för olika branscher
 • Klimatmodul ingår
 • Ger er detaljerade kalkyler
 • Förenklar planering genom att beräkna tid & lyft
 • Ni kan importera kalkyler från andra program

2

Wikells byggberäkningar

På plats nummer två kommer Wikells kalkylprogram. Det är ett verktyg där ni med hjälp av beräkningar av sektionsdata blir mer effektiva i ert projekt och dagliga arbete och mot era kunder. Verktyget anpassas utefter ert företag, projekt och förutsättningar. I Wikells kalkylprogram får ni hjälp med prissättningar och sammanställningar av olika byggdelar.

Sektionsdata är något som det pratas mer och mer om, och det hjälper dagligen många företag att växa. Sektionsdatan ger er svar på hur ni kan arbeta mer effektivt i era stora och små projekt. Ni kan dessutom jämföra priser, då ni med hjälp av kalkylprogrammet får ut exakta prislistor för material och drift.

Mer om verktyget:

 • Funkar för olika branschera
 • Anpassas utefter ert företag
 • Snabb kalkylering av byggdelar
 • Gör det dagliga arbetet mer effektiv
 • Tidseffektivt kalkylprogram

3

Byggsamordnarens kalkylfunktion

Byggsamordnaren är ett kalkylprogram från företaget Byggsamverkan. Det är inte ett lika välkänt verktyg som ovanstående, men de är ett program som omfattar många olika delar i ditt projekt. Med hjälp av byggsamordnaren kan ditt företag få hjälp med kalkylering av allt från inköp, budget, avvikelser och personalkostnader. Ni får även hjälp med projekthantering där varje projekt får en tydlig översikt, planering och en backup.

 • Ger er en tydlig struktur inom varje projekt
 • Ett enkelt & kraftfullt kalkylprogram
 • Se en tydlig resurssammanställning
 • Ni kan infoga prislistor från olika leverantörer
 • Ger er förutsättningar till enkla avstämningar

Om kalkylering och budgetering

Kalkylering och budgetering är två viktiga moment i planeringen av alla slags bygg- och fastighetsprojekt. Det kan röra sig om allt från prognoser vid investeringskalkyler till beräkningar på effektivisering av energiförbrukning. Kalkylering och budgetering tillämpas både vid uppstarten av ett byggprojekt, samt löpande när fastigheten står klar. En fastighets budgetering kan innehålla allt från kostnader för underhåll till status för lånevillkor och räntor samt eventuella avgiftsförändringar för fastighetens hyresgäster.

Vanligast är att upprätta en ettårsbudget. När budgeten är satt och verksamhetsåret har inletts brukar man i normala fall inte göra några justeringar i budgeten. Anledningen är för att man, vid verksamhetsårets slut, tittar på differensen och kan göra en analys av vad som har gått bra respektive mindre bra mot uppsatt budget. Med en flerårsbudget finns det möjlighet att planera fastighetens ekonomi på längre sikt och att lättare sammankoppla den med underhållsplanen.

Kurs i kalkylering (bygg)

Vill du lära dig mer om kalkylering och budgetering? En kurs i kalkylering inom bygg ger dig alla verktyg, redskap och kunskaper som krävs för att göra realistiska ekonomiska bedömningar och beräkningar av en fastighets budgetering. Newton erbjuder en kurs i kalkylering (bygg) under två heldagar. Under kursen får du lära dig om fastighetsekonomi, viktiga begrepp, olika kalkyleringsmetoder samt om en fastighets budgetering och ekonomiska planer.