Inom vissa branscher som till exempel vägarbete, byggnadsarbetsplatser eller transport är synlighet av högsta vikt för att förhindra olyckor och dödsfall. Här kommer du därför att få läsa om olika typer av arbetskläder med varsel och vilka klasser som finns. Det finns nämligen tre olika klasser för varselkläder beroende på riskerna i arbetsmiljön.

Vad är varsel arbetskläder?

Syftet med varsel arbetskläder att ge hög synlighet och uppmärksamma andra på platser med potentiella säkerhetsrisker. Detta ska fungera när som helst på dygnet oavsett om det är på en nattsvart landsbygdsväg eller en byggnadsarbetsplats i stadskärnan mitt på ljusa dagen. Ofta används varselkläder av byggnadsarbetare som utför underhåll på vägar, järnvägsspår, flygplatser och hamnar. Det är också vanligt att använda det när det finns risk för en olycka eller krock med maskiner.

Olika typer av varselkläder

Det finns olika typer av plagg inom varselkläder och en av de mest populära är jackor och västar. En väst har fördelen att vara bekväm och lätt att bära, speciellt på axlarna, men kan vara mindre lämplig än en jacka vid kalla temperaturer. Ett alternativ mittemellan väst och jacka är en tröja med hög synlighet som kan passa bra när det varken är för varmt eller för kallt. Tröjor är flexibla och du kan kombinera den med varselbyxor för ytterligare synlighet. Olika typer av varselkläder finns hos Wexman som säljer arbetskläder och varselkläder utan massa mellanhänder från återförsäljare. Du kan därmed köpa mängder med produkter samtidigt och få allt levererat direkt till dörren.

Varselkläder klass 3

Varselkläder med hög synlighet delas in i tre skyddsklasser: klass 1, klass 2 och klass 3.

  • Klass 1 är avsett att använda under arbetsförhållanden med en låg risk.
  • Klass 2 bör användas under arbetsförhållanden med dåligt väder, tunga maskiner eller tung trafik.
  • Klass 3 är den högsta skyddsklassen och med den är det möjligt att uppnå ISO 20471, en certifiering som innebär att du kommer att vara synlig både dagtid och nattetid från alla vinklar.

Klass 1

Klass 1 är den lägsta erkända skyddsklassen som är avsedd för arbetsmiljöer med låg risk. Detta kan vara en reflekterande väst med horisontella och/eller vertikala reflekterande remsor som bärs ovanpå vanliga arbetskläder. Några exempel på arbetsmiljöer som kan kräva klass 1-kläder inkluderar garage- och parkeringsplatser, lager, godsterminaler och trafikdirigering. Dessa miljöer är relativt säkra med långsam trafik, ganska god sikt, liten risk för distraktion och gott om utrymme mellan arbetarna.

Klass 2

Klass 2-kläder ger måttlig täckning och hög synlighet. Ofta används det orange eller gul/gröna jackor och västar med reflekterande remsor. Det är arbetsförhållanden och miljöer med medelhög risk som kan kräva klass 2-kläder beroende på omständigheterna.

Några exempel på arbeten som kan kräva klass 2-kläder inkluderar:

  • Järnvägsarbete
  • Byggnadsarbetsplatser
  • Skogsbruk
  • Parkeringsvakter
  • Utryckningspersonal
  • Polis och rättsväsende
  • Olycksplatser

Klass 3

Klass 3 är den högsta säkerhetsklassen för kläder som ger den största täckningen på kroppen och den bästa sikten. Det här gör dig synlig under dåliga ljusförhållanden och vid långa avstånd. Klass 3-kläder är speciellt viktiga att bära på arbetsplatser med maskiner och fordon i närheten eller med höga hastigheter. Några exempel på som kan kräva klass 3-kläder är utryckning, vägassistans, bogsering och vägarbete.