Stenhus och hus i lättbetong väljs ofta bort till förmån av andra material men tänker du på fördelarna med lättbetong så borde det vara mycket populärare. Att bygga hus med lättbetong har väldigt många fördelar jämfört med trä och hus i tegel eller andra byggmaterial. Väljer du att bygga med lättbetong så slipper du oerhört många problem som andra material för med sig.

Betong är underhållsfritt

Att bygga hus i betong och andra stenmaterial gör dem mycket mer underhållsfria än vad exempelvis träkonstruktioner gör. Du får ett hus som står sig bra genom åren och klarar alla typer av väder där varken fykt, kyla eller regn kommer att påverka ett hus i betong på liknande sätt som de påverkar ett trähus. Ett trähus är visserligen ofta något billigare att bygga än ett hus i betong men det kommer att årligen kräva underhåll och en mycket större årlig budget.

Är betonghus säkrare?

Ja, är det korta svaret och särskilt vid bränder kommer lättbetonghus vara tåligare. Vid en större brand räknas varje minut och lättbetonghus köper definitivt mer tid än ett hus i trästomme. Det finns därför mycket större chans till räddning för både människor och att huset hinner räddas av brandkåren. Ett betonghus är också tåligare mot angrepp och helt resistent mot röta.

Betong är billigt i drift

Många typer av lättbetong är så kallat diffusionsöppen och det gör att fukten kan vandra fritt genom väggarna. Först låter det lite otäckt men det du inte vill är att fukt riskeras att stängas inne i väggen, det är då du får mögelangrepp och en väldigt ohälsosam inomhusmiljö. Fukt som fastnat i väggarna skapar också en kylande effekt och det drar ner energieffektiviteten hos andra hustyper drastiskt.

Betong är energieffektivt

Betong ger naturligt riktig låga u-värden för blockmurverk i lättbetong. En av anledningarna till detta är att block i lättbetong är mycket lättare att skära till och passa in riktigt bra i varandra. Som nämnt tidigare låter betongen också fukten vandra ut och detta medför mycket lägre kostnader för uppvärmningen. Trots att fukten kan vandra ut är ett hus i betong otroligt välisolerat och det gör att huset i sin tur blir väldigt energisnålt att bo i.

Betong lagrar också överskottsvärme bra som den sen släpper ut när det blir kallare. Det ger en jämnare temperaturkurva i huset. Det gör huset till ett bekvämare boningshus men det hjälper också till att minska väderpåverkan och slitage.

Betong är ett hus för framtiden

Betonghus ocg lättbetonghus har ibland ett dåligt rykte gentemot trähus då de är lite mindre miljövänliga i framställning men i längden jämnar det ut sig snabbt. Tack vare att hus i betong är underhållsfria och generellt håller mycket längre kommer ett lättbetonghus snabbt att vara mer miljövänligt i längden.

Lyfta betong

Skulle du behöva större betongblock eller pallar bör du se över så att du har redskap för detta. Läs på om vad för kättingredskap och lyftöglor du behöver för att utföra sådana lyft, och hur dessa används. Med rätt verktyg kan du effektivisera ditt betong-byggprojekt och minska belastningen på din egen kropp.