Ett Spänningsaggregat är en enhet för spänning som omvandlar elektrisk energi från en källa, ofta växelström från elnät, till en annan spänning som kan användas i olika apparater och system. Det används i en mängd olika sammanhang, från apparater du har hemma och använder dagligen till specialutformad industriutrustning.

Varför behövs det?

Aggregatet säkerställer att rätt mäng ström och spänning levereras till enheten för att de ska fungera säkert och på rätt sätt. Oavsett om det gäller små elektroniska prylar du har i hemmet eller stora industriella maskiner är spänningsaggregat en viktig del av att tekniken funka korrekt.

Hur ett spänningsaggregat fungerar

Power sourse finns i många olika storlekar och typer, beroende på vad de ska användas till. Det fungerar genom att ta in elektrisk energi från källan, exempelvis ett vägguttag eller batteri, och omvandlar den till rätt spännig för att olika elektriska apparater ska kunna startas och användas.

 • Spänningsaggregatet får elektricitet från en strömkälla, som ett vägguttag (växelström) eller ett batteri (likström).
 • Om det är växelström från ett vägguttag, omvandlas den till likström genom en komponent som kallas likriktare. Likström används i elektroniska apparater eftersom det är en stabilare form av elektricitet.
 • Strömmen går igenom en regulator som justerar spänningen och strömstyrkan. Detta säkerställer att enheten får exakt den mängd elektricitet den behöver för att funka.
 • Den omvandlade elektriciteten levereras till apparaten eller maskinen, ofta via en kabel eller kontakt.
 • Många har inbyggda skyddsmekanismer som förhindrar överbelastning, kortslutning och överhettning.

Användningsområden

Enheter för spänning används i en mängd sammanhang, de används både hemma och industrin för att omvandla el till rätt spänning för de olika enheterna. Du hittar dem i allt från TV-apparater och datorer till kraftfulla maskiner i fabriker och sjukhus.

Här är exempel på vanliga användningsområden som behöver spänningsaggregat.

 • TV, datorer och spelkonsoler, använder det för att omvandla strömmen från vägguttaget till rätt spänning och styrka.
 • I fabriker och industrianläggningar behövs kraftfulla enheter för spänning, de hjälper till att driva maskiner och utrustning som kräver mycket energi.
 • Basstationer, routers och annan telekommunikationsutrustning har användning av spänningsaggregat för att fungera.
 • På sjukhus och kliniker används det för att säkerställa att livsviktig medicinsk utrustning, som ventilatorer och hjärtmonitorer, fungerar utan avbrott.
 • Många moderna lampor, som LED, kräver det för att reglera strömmen.

AC- och DC-power

AC-power sources är spännings enheter som kan omvandla och leverera växelström (AC) till en mängda olika typer av utrustning. Det är viktigt för att vara säker på att apparater och maskiner får rätt mängd ström och kan fungera korrekt på ett säkert sätt.

 • Kan ge ström från 1 till 150 kilovoltampere (kVA), vilket betyder att de kan användas för både mindre och större utrustning och apparater.
 • Hanterar frekvenser från likström (DC) upp till 1 kilohertz (kHz). Det betyder att de kan leverera både konstant och varierande ström.
 • Spänningen i enheten kan justeras från några få volt upp till mycket högre nivåer, beroende på vad som krävs för maskinen eller hushållsapparaten.
 • En AC-power source kan anpassas för att förändra spänning eller frekvens, men även fås med isolationstrafo som skyddar mot elfel.

DC-power source är de enheter som omvandlar och levererar likström (DC) till olika typer av maskiner och utrustning. Vanligt att använda sig av i all typ av utrustning som kräver stabil och konstant ström inom exempelvis industrin, läs mer om power sources för verksamheter hos Caltech.

 • Möjlighet att ge utspänningar från några få volt upp till 2250 volt (V), vilket gör dem mångsidiga.
 • Enheter som kan ge ström upp till 4500 ampere (A), vilket är mycket kraftfullt och kan driva stora maskiner och system.
 • Många DC-power sources har inbyggd regen-funktion, vilket innebär att de kan återföra oanvänd energi tillbaka till elnätet.
 • Enheterna är ofta väldigt kompakta, det gör dem enkla att installera och använda, ofta med avancerade funktioner som behövs inom teknik- och industriverksamhet.