En skärbrännare kan du använda dig av om du vill skära i metall. Verktyget är specifikt framtaget för att användas på bland annat kolstål och stål och bör således inte användas för andra typer av metaller. Här behöver du vidta ett flertal olika säkerhetsåtgärder innan du sätter igång, eftersom enheterna kan vara mycket brandfarliga. Därför är det viktigt att man använder skärbrännare av hög kvalité. Med sin expertis rekommenderar Axson.se Harris skärbrännare när det kommer till maskiner för den typen av arbete.

Vad används skärbrännare till

Skärbrännare är en form av metallfackla som är framtagen för att skära metall. Skärbrännaren fungerar mångsidigt och kan användas till mycket små bitar såväl som till större arbetsstycken som ska användas till byggnader av olika slag. Verktyget fungerar med hjälp av en gas, som i sin tur ser till att värme upp metallen. Gasen kombineras sedan med syre (trycksatt) som tillsammans skapar en reaktion på metallen och ser till att den oxiderar.

Observera att snittlinjen vanligtvis blir full med slagg, vilket är något som du kommer behöva ta bort för att få en fin och jämn kant. Vanliga användningsområden är skärning av bjälkar, skapa hål i stål samt stålformning.

Skärbrännare skyddsutrustning

För att du ska kunna använda skärbrännaren tryggt behöver du vidta säkerhetsåtgärder. Du behöver bland annat se till att tankar, slangar och regulatorer är i gott skick, men du måste också använda ansiktsskydd såväl som skyddsskor och tunga plagg. Se även till att förvara alla brandfarliga material utom räckhåll, för att på så vis säkerställa att ingenting kan fatta eld av gnistor.

Gassvets eller skärbrännare?

En skärbrännare och en gassvets är i stort sett samma sak. Skillnaden ligger i vilket typ av munstycke du väljer att använda dig av vid svetsning. Gassvets-munstycken kombinerar syrgas och acetylengas från två olika tuber för att bilda en låga, medan skärbrännings-munstycket släpper ut en stråle av extra mycket syrgas som får stålet att oxidera.