Om du vill jobba inom bygg- och fastighetsbranschen och skapa trivsamma hem för människor så kan en karriär som fastighetsförvaltare vara något för dig. Här kan du läsa mer om vilken typ av utbildningar det finns, vilka arbetsuppgifter som du kan vänta dig samt efterfrågan från arbetsmarknaden och hur lönerna ser ut.

Vad gör en förvaltare?

En fastighetsförvaltare ansvarar för att sköta och underhålla fastigheter, både bostäder och lokaler. Det innebär en bred variation av arbetsuppgifter, bland annat:

  • Ekonomi och administration som rör budgetering, fakturering, hyresgästkontakter och avtalshantering.
  • Förvaltning och drift av fastigheter. Det kan vara reparationer och underhåll, felanmälan, besiktningar och energioptimering.
  • Juridiska frågor kring hyreskontrakt, besittningstvister och arrende.
  • Miljöfrågor inom fastigheten, exempelvis avfallshantering, återvinning och energibesparingar.
  • Utveckling och investeringar för att skapa förbättringsåtgärder kring renoveringar eller nybyggnation.

Fastighetsförvaltare jobbar ofta med både administrativa och praktiska uppgifter, och behöver ha en god överblick över hela fastighetsbeståndet. De behöver också kunna kommunicera effektivt med hyresgäster, entreprenörer och andra samarbetspartners.

Plugga till fastighetsförvaltare på YH

Yrkeshögskolor erbjuder ett flertal utbildningar till fastighetsförvaltare. Dessa utbildningar är yrkesinriktade och ger dig de praktiska kunskaper och färdigheter du behöver för att jobba i branschen. Utbildningarna är oftast mellan 1,5 och 2 år långa och varvas med praktik.

Stockholm

Som fastighetsförvaltare har du en bred och spännande roll där du får stort ansvar för att driften av en fastighet ska fungera. Hos Newton och deras YH-utbildning inom fastighetsförvaltning i Stockholm förbereds du på alla typer av arbetsuppgifter vilka kan variera från ekonomiansvar, till planering av underhåll och kommande reparationer. Utbildningen pågår under 2,5 år och innefattar hela tre praktikperioder där du får värdefull insikt i yrket och branschen.

Göteborg

Utbildningen inom fastighetsförvaltning hos Newton i Göteborg är skräddarsydd för att möta de krav och förväntningar som dagens arbetsgivare har. Du får en gedigen grund i relevanta teorier och kombinerar dessa med tre praktikperioder ute i verkligheten. Att varva teori med praktik ger dig inte bara en djupare förståelse för kursinnehållet, utan även en värdefull chans att testa dina kunskaper i en professionell miljö och knyta kontakter inom branschen.

Malmö

Hos John Ericsson Instituetet i Malmö kan du läsa till fastighetsförvaltare, yrket med stor efterfrågan och lika stort ansvar. I utbildningen får du lära dig om affär, ekonomisk förvaltning och kundkontakt. Utbildningens längd är på 2,5 år och innefattar 38 veckor LIA-praktik där du får praktiskt erfarenheter kring av yrket innebär. Som färdigutbildad är det du som ansvarar för förvaltningen, antingen helt eller delvis beroende på typ av fastighet. Det kan vara ansvar för att hyresgästerna trivs, att ekonomin uppfyller de mål som finns och planering för reparation eller underhåll.

Teknisk fastighetsförvaltare

En teknisk fastighetsförvaltare har en mer inriktad roll som sätter hållbarhet i fokus. Även inom både bygg- och fastighetsbranschen styrs behovet utifrån vad marknaden efterfrågar, och det finns ett behov av den tekniska kompetens som krävs för att bygga miljö- och klimatanpassade fastigheter. För att göra detta möjligt togs en utbildning till teknisk fastighetsförvaltare fram där deltagarna genom digitalisering samt energi- och miljömål får lära sig att skapa långsiktiga och hållbara boenden med hänsyn till samhället bästa ur ett klimatperspektiv.

Skillnaden

Den huvudsakliga skillnaden mellan en fastighetsförvaltare och en teknisk fastighetsförvaltare är fokusområdet. En fastighetsförvaltare har en bredare roll och ansvarar för allt från ekonomi och administration till juridik. En teknisk fastighetsförvaltare har en mer inriktad roll mot att skapa fastigheter som är miljö- och klimatanpassade med hållbarhet i fokus.

Lön

Lönen för en fastighetsförvaltare varierar beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsgivare. Enligt statistik från SCB var medianlönen för en fastighetsförvaltare 48 800 kr i månaden (2024). Den tekniska fastighetsförvaltaren har generellt sett en något högre lön än den generella fastighetsförvaltaren. Fastighetsbranschen är en växande bransch med goda jobbmöjligheter för både fastighetsförvaltare och tekniska fastighetsförvaltare. Om du är intresserad av ett omväxlande och ansvarsfullt jobb med goda framtidsutsikter kan en utbildning till fastighetsförvaltare vara ett bra alternativ.