Byggbranschen utgör en viktig del av samhällets infrastruktur och är i ständig utveckling, vilket leder till en variation av karriärvägar för ingenjörer. Inom denna sektor finns roller som innefattar design och konstruktion av byggnader och bostäder, skapandet av energieffektiva VVS-system, och installation av elektroniska komponenter. När det kommer till typ av utbildning finns det olika nivåer att välja bland, allt från yrkesutbildningar på 1–2 år till civilingenjörsutbildningar på upp till 5 år.

Olika typer av ingenjörer

Som ingenjör jobbar du med att genom teknik utveckla och använda ny kunskap för din bransch. I byggbranschen är behovet av ingenjörer enligt Alla Studier brett och finns från första projekteringsstart till konstruering och slutbesiktning.

Byggnadsingenjör

Byggnadsingenjörer ansvarar för planering, design, konstruktion och underhåll av byggnader och infrastruktur. De arbetar med allt från grunden till taket och tar hänsyn till faktorer som säkerhet, stabilitet, funktionalitet och estetik. Det är en bred och kreativ roll där du som är matematiskt lagd med god problemlösningsförmåga kommer trivas.

Välj en utbildning som ligger i framkant och läs till byggnadsingenjör digitalt byggande hos Newton. Om hållbarhet tillsammans med byggnationer ligger dig varmt om hjärtat är denna yrkesutbildning rätt val. Lär dig att utforma byggnader med hjälp av digitala programvaror såsom CAD, BIM och Revit. Kombinera de teoretiska kunskaper som du samlar på dig under de 2 åren som utbildningen är, med de erfarenheter du får från LIA-perioderna och hitta din drömroll.

Till Newton

Om du är intresserad av att renovera och bygga om äldre hus och fastigheter men med fokus på att göra det smart och energieffektivt? Att läsa till byggingenjör med inriktning på energi och ROT (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad) gör dig till expert på byggteknik och att projektleda för att förvalta byggprojektets olika delar. Detta gör du i samarbete med andra yrkesgrupper inom bygg. Denna utbildning är på 1,5 år och sker på distans med nåde LIA-perioder samt några fysiska träffar.

Till YH-Akademin

VVS-ingenjör

VVS-ingenjörer designar, installerar och underhåller rörsystem för värme, ventilation och sanitet i byggnader. De arbetar med att säkerställa att systemen är effektiva och säkra, alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Gå en skräddarsydd utbildning till VVS-ingenjör hos Newton och gör dig redo för att ta dig an en viktig roll inom både bygg- och fastighetsbranschen. I rollen som VVS-ingenjör planerar, konstruerar och projekterar du för att skapa energieffektiva och bekväma inomhusmiljöer där människor vill bo och arbeta. Miljö och hållbarhet är alltid i fokus, oavsett om du kommer arbeta som konstruktör eller projektledare.

Till Newton

Hos TUC Yrkeshögskola kan du utbilda dig till VVS-ingenjör och jobba med värme, ventilation och sanitet för fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder. Genom både teoretiska och praktiska moment får du verktyg och kunskap för att kunna implementera energieffektiva och miljövänliga lösningar till inomhusmiljöer där människor vill bo och arbete i.

Till TUC

Installationsingenjör

Installationsingenjörer har en ledande roll i installationsarbetet och projektleder genom hela produktlivscykeln från beställning, planering, riskbedömning och kvalitetskontroll. Du säkerställer också att installation, drift och underhåll utförs enligt säkerhetsmässiga och hållbara mål. Det innebär även att presentera och försvara de lösningar du tagit fram till byggprojektet både internt och externt.

Utbilda dig till ”spindeln i nätet” när det kommer till installation och entreprenad och läs till Installationsingenjör med inriktning på solel, lagring och laddning. Här får du utveckla ditt ledarskap och får även färdigheter i projektledning, ekonomiska kalkyler och tidsplaner. Utbildningens studietakt är på heltid under 1,5 år och innefattar 18 veckor LIA.

Till KYH

Anta en ledande roll inom installation av solel, lagring och laddning, och arbeta tillsammans med projektörer, leverantörer, montörer, installatörer, kunder och beställare. Utbildningen till installationsingenjör är för dig som gillar att projektleda och även ha mycket kontakt med intressenter, men som också har ett hållbarhetsintresse och vill utveckla branschen för att nå Sveriges energi- och klimatmål.

Till Yrkeshögskolan

Studera på yrkeshögskola (YH)

Ett alternativ till att studera till civilingenjör eller högskoleingenjör är att studera på en yrkeshögskola. YH-utbildningar är kortare och mer praktiskt inriktade än universitetsutbildningar, vilket gör dem till ett bra alternativ för den som vill komma ut i arbetslivet snabbt. Studietakten är oftast på helfart men under 1–2 år.

Skillnaden mellan Civilingenjör eller högskoleingenjör

Civilingenjörsexamen ger en mer djupgående teoretisk utbildning där det läggs större fokus på avancerad teori och vetenskapliga metoder. Med en forskningsinriktad utbildning har du möjlighet att delta i forskningsarbete och skriva en masteruppsats. Du får en bredare teoretisk kompetens och grund inom olika områden. En högskoleingenjörsexamen ger en mer praktisk utbildning där du jobbar mer med problemlösning i relevanta situationer. Utbildningen är mer yrkesförberedande på så sätt att den syftar till att ge dig de verktyg du behöver för att börja jobba inom branschen.

Utbildningen längd

Det är vid längden på utbildningarna som den största skillnaden mellan en yrkeshögskoleutbildning, civilingenjörsexamen och en högskoleingenjörsexamen inom bygg är. Följande gäller då:

  • Civilingenjörsexamen: 5 år
  • Högskoleingenjörsexamen: 3 år
  • Yrkeshögskoleutbildning: 1–2 år

Jobb efter utbildningen

Byggingenjörer, VVS-ingenjörer och installationsingenjörer är alla eftertraktade yrkesgrupper på arbetsmarknaden. De kan arbeta i en mängd olika roller inom både den privata och offentliga sektorn. Exempel på arbetsuppgifter kan vara projektledning, design, konstruktion, installation och underhåll. Men också andra inriktningar såsom miljö- och hållbarhetsarbete eller forskning och utveckling. Vilken typ av inriktning som du är mest intresserad av kan hjälpa dig att välja vilken typ av utbildning du ska välja.