Att rekrytera nya anställda till en fastighetsbransch är inte alltid lätt. Rekryteringsprocessen kan vara kostsam och tidskrävande, särskilt för de som inte har erfarenhet av att leta efter den rätta personen för jobbet. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du kan rekrytera med hjälp av ett rekryteringsföretag och även diskutera olika jobbmöjligheter inom fastighetsbranschen.

Rekrytering inom fastighetsbranschen

Rekrytering inom fastighetsbranschen är en utmanande process som kräver noggrann planering och förberedelser. Företagare bör ta tid att göra sin research och säkerställa att de väljer rätt person till jobbet, eftersom de kommer att bidra till att göra företaget framgångsrikt. För att hitta kandidater som är väl lämpade för jobbet bör man först förstå sina krav och förväntningar på den nya anställda. Det är viktigt att vara tydlig med förväntansgraden från början – annars finns en risk den inte kan uppfyllas när kandidaten väl är på plats.

Som företagare bör man ta tid att skapa spännande jobbannonser som lockar kandidater. Man bör även förmedla relevant information om jobbet och företaget för att intresserade kandidater ska förstå vad som krävs av dem. Förutom att beskriva jobbet, kan man också tillägga information om företaget, vad som skiljer dem från andra företag och vilka fördelar medarbetarna har.

Kompetens och egenskaper som efterfrågas

Om du söker jobb inom fastighetsbranschen, är det bra att ha kunskap om byggnadsmaterial, tekniska system samt säkerhetsregler och bestämmelser. Det är också viktigt att ha färdigheter inom planering, organisation och budgetering. För att lyckas som fastighetsingenjör bör du också ha en bra förståelse för hur man arbetar med arbetslag, problemlösning, kvalitetskontroll och kundservice.

Det är även värdefullt att ha kunskap om CAD-programvara, som hjälper dig att skapa och rita detaljerade ritningar och modeller. För att utföra kvalitetsarbete är det viktigt att du har god kunskap om tekniska standarder och procedurer. En god förståelse för olika byggnadsmaterial och tillämpliga lagar är nödvändig.

Använd rekryteringsföretag inom fastighetsbranschen

Att använda ett rekryteringsföretag inom fastighetsbranschen kan vara ett kostnadseffektivt sätt att hitta den rätta personen för jobbet. Ett bra rekryteringsföretag kommer att ha en god kunskap om branschen och kan hjälpa till med att hitta kandidater som uppfyller alla behörighetskrav. De kommer också att kunna ge kortfattad information om kandidaternas erfarenheter och kompetens.

Ett specialiserat rekryteringsföretag inom fastighetsbranschen, såsom Level Recruitment, har vanligtvis ett stort nätverk av kandidater att välja mellan, vilket gör att företagare kan rekrytera snabbare än vad de skulle kunna om de skulle söka efter kandidater på egen hand. De kommer också att kunna garantera att alla kandidater är lämpliga för jobbet och att de har de nödvändiga erfarenheterna och kompetenserna. Det gör det mycket enklare att rekrytera den person som passar bäst in i företaget och teamet. Ett annat välrenommerat och specialiserat rekryteringsföretag i fastighetsbranschen är Prowork som jobbar med både rekrytering och bemanning.

Lukrativ arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för fastighetsbranschen är mycket lukrativ. Svenska fastighetsföretag har vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket har skapat ett stort antal jobbmöjligheter. I detta segment erbjuds många typer av yrken, från arkitekter och ingenjörer till byggledare, VVS-tekniker och till och med fastighetsmäklare. De flesta fastighetsföretag måste ofta anställa tillskott för att hålla jämna steg med deras växande verksamhet. För att dra nytta av dessa möjligheter bör kvalificerade kandidater kontakta företag och söka efter lediga jobb.

Lyckas med rekrytering inom fastighet

Att använda ett rekryteringsföretag inom fastighetsbranschen kan vara ett kostnadseffektivt sätt att rekrytera kvalificerade kandidater. Företag som anställer rekryteringstjänster slipper fördyra arbetet med att söka efter den bästa kandidaten, samt ha en god förståelse för de specifika krav som finns inom byggsektorn. Företag som använder ett rekryteringsföretag får också tillgång till konkurrenskraftiga priser och en högkvalitativ service, vilket gör det till ett utmärkt val för byggföretag som söker efter nya anställda.

Annonsera jobb inom fastighetsbranschen

Att annonsera jobb inom fastighetsbranschen på Fastighetsjobb.nu eller andra onlineplattformar är ett utmärkt sätt att locka till sig kvalificerade kandidater. Genom att annonsera på olika jobbsajter och sociala medier kan företag nå ett större antal potentiella kandidater, samt öka chansen att hitta en lämplig kandidat till jobbet.

För att göra det attraktivt för kandidater att söka jobbet bör man försöka göra jobbannonsen så informativ som möjligt. Det är viktigt att beskriva jobbet korrekt, inklusive ansvarsområden, arbetsuppgifter, förväntningar och förmåner. Man bör även försöka fånga läsarens intresse med några korta men intressanta beskrivningar av jobbet. För att förbättra jobbannonsens synlighet är det fördelaktigt att inkludera ett antal relevanta sökord, vilket underlättar för potentiella jobbsökare att hitta annonsen.

Vanliga yrkesområden inom fastighetsbranschen

Inom fastighetsbranschen finns det ett stort antal olika yrkesroller. Det vanligaste yrkesområdet är:

  • Byggnadsprojektledare, som står för planering och förvaltning av byggprojekt.
  • Fastighetsförvaltare och fastighetsmäklare, som arbetar med inköp, försäljning och förvaltning av fastigheter.
  • Fastighetstekniker, som utför olika typer av underhåll och reparationer på fastigheterna.
  • Några andra vanliga yrkesroller inom fastighetsbranschen är fastighetsjurister, fastighetsekonomer och fastighetsföretagare.