För personer som äger tjänstebilar, exempelvis hantverkare, är det viktigt med en anpassad bil. Det är viktigt att tjänstebilen är utrustad med allt material som behövs för de olika projekten. Det är också viktigt att du kan förvara din utrustning på bästa och säkraste sätt. Därför vill vi tipsa dig – Bygg egen bilinredning! Du kan då anpassa utrustningen utefter dina behov och krav. Det bidrar också till en ökad säkerhet, samt att du på ett enkelt och smidigt sätt hittar din utrustning i bilen.

Så kan du anpassa din tjänstebil

Bygg egen bilinredning genom att följa dessa 3 steg. Kom ihåg att det är viktigt att du noggrant planerar respektive steg för att få bästa resultat. Med rätt anpassning kan du nämligen spara både tid och pengar.

1

Steg 1 – Förutsättningar & krav

  • Hur ser bilens förutsättningar ut?
  • Vilka krav har du på inredningen? Verktyg, arbetsmoment m.m.
  • Vilka saker måste finnas med?

Ställ dig själv dessa tre frågor när du börjar din planering. Det är viktigt att du analyserar din bils förutsättningar för att din ritning och montering ska bli korrekt anpassad. Optimera din bil med den utrustning som du behöver. Fundera över om det finns vissa problem med din nuvarande inredning som du vill förbättra och göra om.

2

Steg 2 – Ritningar & anpassning?

  • Gör en korrekt ritning
  • Gör ritningen själv eller digitalt
  • Tänk en extra gång, är det något du missat?

I detta steg omsätter du dina förutsättningar och krav till en ritning. I ritningen ska alla dina idéer anpassas, och du får då reda på om du har tillräckligt med utrymme för din utrustning. Du kan göra ritningen själv, eller använda ett webbaserat skissverktyg från BOB System.

3

Steg 3 – Montering

  • Tänk på säkerhet när du monterar
  • Viktigt med säker last
  • Inredning – Tänk igenom placering av verktyg

Avslutningsvis kommer du till monteringen av din bilinredning. Tänk på att din utrustning måste vara fackmannamässigt utförd, regler kring säker last kan du läsa hos Transportstyrelsen om du är osäker. Tänk också till när du placerar ut dina verktyg. Vilka ska vara lättillgängliga och ligga längst fram? Vilka verktyg använder du minst? Vill du läsa mer om hur du kan bygg utrustning till din bil kan du läsa denna artikel. Där får du även mer tips på saker att tänka på. Lycka till!