Containers finns i flera olika storlekar och mått för att passa olika typer av fraktbehov. När du lär dig att förstå olika containerstorlekar kan du planera ditt arbete bättre och undvika onödiga kostnader. I denna guide går vi igenom de vanligaste storlekarna och måtten på containers och ger tips på hur du väljer rätt alternativ när du ska frakta en container.

Vilka storlekar finns?

Det är svårt att veta vilka alla olika mått som finns och hur stor en container är. Vi har sammanställt en lista med alla de vanligaste storlekarna och container mått för en enkel överblick.

Standardstorlekar för containers:

Små containers

 • 10 fot container

Medelstora containers

 • 20 fot standardcontainer
 • 20 fot high cube container

Stora containers

 • 40 fot standardcontainer
 • 40 fot high cube container
 • 45 fot high cube container
Container Längd A.Yttermått B.Innermått Bredd A.Yttermått B.Innermått Höjd A.Yttermått B.Innermått Volym Golvyta Vikt
20 Fot Container A. 6,06 m B. 5,9 m A. 2,44 m B. 2,34 m A. 2,59 m B. 2,39 m 33,1 kbm 13,8 kvm ca 2 150 kg
20 Fot High Cube Container A .6,06 m B. 5,9 m A. 2,44 m B. 2,34 m A. 2,9 m B. 2,7 m 37,2 kbm 13,8 kvm ca 2 350 kg
40 Fot Container A. 12,19 m B. 12,03 m A. 2,44 m B. 2,34 m A. 2,59 m B. 2,39 m 67,4 kbm 28,2 kvm ca 3 750 kg
40 Fot High Cube Container A. 12,19 m B. 12,03 m A. 2,44 m B. 2,34 m A. 2,9 m B. 2,7 m 76,2 kbm 28,2 kvm ca 3 900 kg
45 Fot High Cube Container A. 13,71 m B. 13,57 m A. 2,44 m B. 2,34 m A. 2,9 m B. 2,7 m 86 kbm 31,8 kvm ca 4 820 kg
8 Fot Container* A. 2,44 m B. 2,29 m A. 2,2 m B. 2,11 m A. 2,26 m B. 2,01 m 9,96 kbm 4,8 kvm ca 950 kg
10 Fot Container* A. 2,99 m B. 2,83 m A. 2,44 m B. 2,34 m A. 2,59 m B. 2,39 m 15,9 kbm 6,6 kvm ca 1 300 kg

* Minsta storleken för att skicka container med sjötransport är 20 fot (6 m). Denna typ av containerfrakt kan därför endast fraktas som blandad last.

Hur stor container behöver man?

Att välja rätt storlek på containern är viktigt för att det ska bli så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt att frakta ditt gods eller använda containern till projekt som byggen. Det finns både standardmått och high cube containers, skillnaden är att high cube har högre höjd.

Nedan går vi igenom olika typer av projekt där du kan använda dig av olika storlekar på containers och vilka som är lämpliga till vad.

 • 10 fots container passar mindre byggprojekt, hemrenoveringar eller tillfällig lagringsyta
 • 20-fots container är bra för mindre lagringsbehov eller mindre arbetsytor
 • 20-fots high cube container för lagring av stora volymer eller höga föremål
 • 40-fots container för större fraktbehov eller större byggprojekt
 • 40-fots high cube container passer när du ska frakta större gods

Vad kostar det att köpa eller hyra en container?

Att köpa en begagnad container på 20 fot kan kosta mellan 20 000 och 30 000 SEK medans priset för en större 40 fot container är något högre. Priset på en ny container ligger mellan 20 000 och 75 000 kronor beroende på vilken storlek du behöver.

Om du istället väljer att hyra en container kan en på 20 fot kosta mellan 22 och 350 kronor per dag beroende på hyresperioden och skicket. För en större 40 fot container är hyrkostnaden vanligtvis något högre. Önskar du extra tillägg som isolering, elcentral eller värme kan det också påverka hyrespriset och göra det något dyrare. Du kan läsa mer om hur mycket det kostar hos att frakta en container hos Containertjänst.

Behöver man bygglov?

Om containern ska användas permanent exempelvis som ett lagerutrymme eller en bostad, krävs oftast bygglov. För tillfälliga användningar som på byggarbetsplatser eller under evenemang kan det vara möjligt att undvika bygglov om den ska vara på plats under en kortare period. På Boverkets hemsida hittar du mer information om vilka containers som behöver bygglov.