Mätinstrument är verktyg som används för att noggrant kunna mäta olika saker som spänning, temperatur, tryck, fuktighet och gasnivåer. Instrumenten spelar stor roll i många branscher som exempelvis industri, medicin och elektronik, för att arbetet ska kunna utförs korrekt.

Genom att använda sig av olika mätinstrument, som är utformade efter specifika mätningar, säkerställer man att produkter och viktiga steg i arbetet uppfyller kvalitetskrav och standard inom branschen. Det fungerar genom att instrumentet omvandlar det den mäter till en signal som enkelt kan visas, lagras och analyseras.

Olika typer av mätinstrument

Det finns olika mätinstrument som används för olika syften och verksamheter. Det vanligaste mätinstrumentet mäter temperaturer, det är något de flesta känner till. Men det använd även för att mäta andra fysiska egenskaper som längd, vikt, tryck, daggpunkt, mass- och gasflöde eller gas analys. Swedac ansvarar för att bedriva tillsyn så att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller de krav som finns.

Elektriska mätinstrument

Mäter saker som spänning, ström och resistans. Det är vanligt att använda el mätinstrument inom elektronik för att se till att alla elektriska kretsar och system fungerar som de ska. Vanliga elektriska mätinstrument är:

 • Multimeter mäter spänning, ström och resistans, används ofta av elektriker och tekniker för felsökning och underhåll.
 • Oscilloskop visar elektriska signaler som varierar över tid. Det används för att analysera vågformer och hitta problem i elektroniska kretsar.
 • Spänningsmätare används för att säkerställa att enheter får rätt mängd ström för att fungera korrekt.

Temperaturmätare

Använd för att mäta temperaturer, detaljerat, i olika miljöer och förlopp. Vanligt förekommande i flera branscher som medicin, matproduktion, livsmedelshantering och klimat.

 • Termometrar är ett vanligt instrument som kan mäta temperatur direkt, finns i de flesta hem.
 • Termoelement används ofta i industriella miljöer för att kunna mäta höga temperaturer.
 • Infraröda temperaturmätare kan mäta temperatur på avstånd, brukar användas för att mäta yttemperaturer på svåråtkomliga eller farliga objekt.

Tryckmätare

Mäter trycket i gaser och vätskor, används ofta inom industrin för att kunna övervaka och hålla koll på trycknivåerna i exempelvis rörledningar och tryckkärl, väldigt viktigt instrument då högt tryck är väldigt farligt.

 • Manometer är ett enkelt instrument som mäter tryck direkt och används vid lågt eller medel tryck.
 • Barometrar mäter atmosfäriskt tryck, används inom meteorologi för att förutsäga väderförhållanden.
 • Trycktransmittrar är en mer avancerad sensor som omvandlar tryck till en elektrisk signal. Används i automatiska system för att alltid kunna hålla koll på trycknivåer.

Fukt- och daggpunktmätare

Ett mätinstrument som används för att mäta luftens fuktighet och daggpunkten, vilket är den temperatur som gör att fukten i luften kondenserar till vätska. Viktiga instrument inom klimatkontroll, bygg och jordbruk.

 • Hygrometrar mäter luftfuktighet och används ofta i klimatanläggningar för en behaglig inomhusmiljö.
 • Daggpunktsmätare används för att förhindra problem med fukt i byggnader och för att kontrollera klimatet i växthus.

Gasanalysinstrument

Viktigt inom miljövetenskap, industri och säkerhet för att upptäcka och analysera faser som koldioxid, syre och farliga gaser, då de mäter koncentrationen av olika gaser i en blandning.

 • Gasdetektorer är bärbara enheter som används för att upptäcka farliga gaser och används ofta för att skydda arbetare i farliga arbetsmiljöer.
 • Analysatorer , permanenta instrument som håller koll på gasnivåerna, används för att säkerställa att industriella förlopp är säkra och effektiva.

Kalibrering

Att kalibrera mätinstrument är en viktig del för att kontrollera, och eventuellt justera, att instrumentet visar rätt värden vid mätningen. Hur exakt instrumentet ni använder behöver vara beror på vilken typ av verksamhet det används i.

Kalibrering av mätinstrument utförs genom att:

 • Mätinstrumentet jämförs med en känd standard för att fastställa dess noggrannhet.
 • Om instrumentet visar felaktiga värden justeras det för att återställa noggrannheten.
 • Resultaten av kalibreringen dokumenteras för att ge möjlighet att kolla tillbaka och säkerställa att det uppfyller kraven inom branschen vid eventuella kontroller.