På den här sidan kan du läsa om lastsäkring med spännband, vad du behöver tänka på när du använder olika typer av spännband. Du får också information om fördelarna med att trycka upp spännband för lastsäkring med företagslogotyper och liknande.

Vilka krav ställs på tillräcklig lastsäkring?

Enligt Transportstyrelsen är lastsäkring tillräcklig när den säkerställer att godset inte kan röra sig och skada sig självt eller människor och annat gods under transport. Lastsäkringen ska vara såpass kraftig att den kan motstå en kraft framåt som motsvarar 80 procent av lastvikten. Du kan läsa mer om kraven för lastsäkring hos Transportstyrelsen.

Hur fungerar spännband?

Spännband är en enkel mekanisk konstruktion som används för att säkra gods under transport. De består av en elastisk kärna, oftast gjord av gummi eller plast, som är omslutet av ett textil- eller metallhölje. När bandet dras åt, sträcks kärnan och spänner materialet. När spänningen släpps, återgår kärnan till sin ursprungliga form och materialet blir slappt.

Låt ditt företag synas

Spännband av olika slag är något som de flesta använder någon gång i livet. Inte minst vid flyttning. Personal inom till exempel bygg- och transportsektorn använder dem ofta dagligen.

Om du driver ett företag kan du öka ditt företags synlighet till exempel genom att trycka upp logotypen på spännband eller spännremmar. Arno-Remmen är en populär tillverkare av spännband och spännremmar av olika slag. Deras produkter används av företag över hela världen. Här utgår vi ifrån deras sortiment när vi presenterar några av deras produkter som går att trycka ett företags logotyp eller annan text på.

Spännband med logotyp

Att trycka upp spännband med logotyp kan ge fördelar för dig som vill marknadsföra ett varumärke. De kan användas av företag som vill skydda gods under transport och samtidigt visa upp sitt varumärke. Företag kan ge bort spännband med logotyp som gåvor till kunder, eller potentiella kunder. Företaget ifråga får då goodwill från personen spännbandet ges bort till samtidigt som företagets logotyp kommer att synas i samband där mottagaren använder spännbandet.

Spännband med text

Spännband med text är ett enkelt sätt att märka och skydda gods under transport. De används exempel i samband med flytt eller när varor och gods ska transporteras. Texten kan användas för att kategorisera olika typer av gods. Företag kan ge bort spännband med text till kunder och andra som är intresserade. Detta ökar goodwill samtidigt som det är en användbar gåva. Om spännbandet håller god kvalitet kommer det att användas och företaget får då synas i detta sammanhang.

Spännremmar med text

Spännremmar med text är robusta och lätta att använda för att säkra gods som ska transporteras. Texten på remmarna kan till exempel användas för att dela in gods i olika kategorier. Ett företag kan dra fördel av att trycka upp spännremmar med text och öka varumärkets synlighet i olika sammanhang. De kan ges bort som gåva till privat- eller företagskunder som förhoppningsvis får användning för dem. Detta kan i sin tur öka företagets anseende hos den som tar emot gåvan.

Vanliga frågor

Här nedanför hittar du svar på olika frågor om spännremmar. Vad behöver du tänka på för att använda dem på ett säkert sätt? Hur hårt ska de spännas för att packa så säkert som möjligt?

Hur spänner man spännband?

För att spänna spännband börjar med att lägga det runt godset i det fordon där det sistnämnda ska transporteras. Därefter drar man åt spännbandets spännrem så hårt som det krävs för att säkerställa att godset inte rör sig. Kontrollera därefter att spännbandet sitter åt ordentligt genom att dra i det någorlunda hårt.

Hur hårt ska man dra åt spännband?

Spännbandet ska enkelt uttryckt sitta tillräckligt hårt så att godset ifråga inte rör på sig under transport, samtidigt som det inte heller ska skada godsets yta. Se även till att spännbandet är väl fäst i fordonet ifråga. I transportfordon finns i regel ett flertal fästöglor för spännband.