Inom vissa branscher som exempelvis event- eller byggbranschen, kan företag under en kort period behöva få in värme i lokalerna, och behöver snabbt ett kompletterande värmesystem till sin verksamhet. Att installera värmesystem själv kan kännas krångligt och tidskrävande, och därför kan det vara praktiskt att hyra värmepump från auktoriserade företag som har kunskap kring vad man ska ha för typ av system. Läs mer om varför det är bra att hyra värmepump.

Leasa värmepump – energisparande och tidseffektivt

Många företag som använder sig av temporära lokaler, som exempelvis tält för event eller lagerlokaler, glömmer ofta bort att installera värmesystem till dessa då de tänker att det enbart är under en kortare period. Det finns dock strikta miljökrav på att ha luftvärmepump och ventilation i lokaler som mycket folk vistas i för att det ska bli bra inomhusklimat. För att det ska bli behaglig lufttillförsel och värme behöver du använder dig av värmepump och ventilation för att få till rätt inomhusklimat.

Lösningen vid tillfällen där företag snabbt behöver ha tillgång till värmesystem är att leasa värmepump. Du kan hyra värmepump ifrån utomstående företag, som exempelvis Energy Rental, som kommer och installerar värmepumpen åt dig och hyr ut maskiner så länge det behövs. Att leasa värmepump hos Energy Rental kan bland annat innebära mindre kostnader för ditt företag, då inköp av en maskin kan bli betydligt dyrare. Dessutom kan du välja vart du vill ha värmepumpen i specifik lokal under en kortare period. De har bland annat värmepumpar för industri som snabbt behöver tillfällig tillförsel av värme, men samarbetar även med andra branscher som event, sjukvård, gruvindustri, bygg och idrott.

Fördelar med att ta in värmepump från företag

  • Du slipper installera och sköta om värmepumpen själv
  • Om värmepumpen går sönder kan du effektivt byta ut den
  • Du betalar enbart hyrkostnaden och inga överraskande summor om något går fel
  • Du kan välja hur lång period du vill hyra
  • Experter väljer ut värmesystem som passar ditt behov

Kyl ner luft med inhyrda ventilationsaggregat

Det är inte enbart uppvärmning av lokaler som är bra för inomhusmiljö och har miljökrav. Det kan vara minst lika viktigt med ett ventilationsaggregat, som innebär att luften istället kyls ned i lokalen. I stora folksamlingar som event och idrottsanläggningar kan det vara av stor betydelse för besöksupplevelsen. Även lokaler som snabbt blir varma och har dålig ventilation kan behöva hyra in extra rumsaggregat.

Likaså här kan företag hyra ventilationsaggregat för att slippa sköta om det själva. Energy Rental har uthyrningslösningar av rumsaggregat och ventilationsaggregat som använder vatten som köldmedium. Luften i lokalen sugs in i aggregaten som sedan filtreras till ren och behaglig luft. Om ett företag behöver kylning under temperaturer på 0 grader, kan ett inhyrt ventilationsaggretat underlätta och placeras inom det område som ska kylas ner.