Industripumpar spelar en viktig roll för att försäkra att industrier fungerar effektivt. Dessa pumpar är utformade för att transportera olika material, som vätskor och produkter, från en plats till en annan. Det finns olika typer av industripumpar som kan prestera olika uppgifter och som kräver specifika komponenter för att fungera korrekt. I den här artikeln undersöker vi de olika typerna av pumpar som finns samt vilka komponenter som krävs för att få dem att fungera optimalt.

Vad är en industripump?

En industripump är en maskin som används för att flytta och överföra vätskor, som olja, vatten och andra vätskor, från ett ställe till ett annat. Det kan användas för att pumpa upp vätskor ur djupa hålor och för att flytta stora mängder vätska över långa avstånd. Det kan även användas för att överföra vätska till olika typer av processer som filtrering, destillering och pastörisering. Industripumpar kommer i olika storlekar och varianter och används ofta inom olika industrier, som oljeindustrin, mjölkindustrin och jordbruksindustrin.

Industripumpar på nätet

Tapflo erbjuder industripumpar som är utformade för att uppfylla olika behov för industriskydd. Utmärkande för deras pumpar är konstruerade för att hantera höga tryck, samtidigt som de är robusta och pålitliga. De har en mängd olika produkter som omfattar olika typer av pumpar, inklusive centrifugalpumpar, membranpumpar, diaphragmpumpar, vakuumpumpar och magnetpumpar. Tapflo erbjuder även speciella komponenter för industripumpar, inklusive olika typer av flödesmätare, vattenfiltrering, kopplingar, trycktransducere och så vidare. Deras pumpar är utformade för att hålla hög kvalitet och skydda miljön genom att minska energiförbrukning och förorening.

Vilka olika typer av industripumpar finns det?

Det finns olika typer av industripumpar som används för olika syften. Några exempel är centrifugalpump, membranpump, kolv- och vågrörspumpar. Centrifugalpumpar är en vanlig typ av pump och används för att flytta stora mängder vätska med relativt lågt tryck. Membranpumpar används för att överföra exakta mängder vätska. Kolvpumpar används för att överföra olika former av medier eller för att överföra vätskemedier som har en hög viskositet. Vågrörspumpar är en kraftfull pump som används för att flytta stora mängder vätska med högt tryck. Nedan tar vi en djupare titt på några olika industripumpar med avstamp i industripumpar som säljs hos Tapflo.

Centrifugalpump

En centrifugalpump är en typ av pump som använder centrifugalkraft för att skapa tryck och nå höga flöden. Den används för att flytta vätska med lågt tryck och är vanligtvis användbar i branscher som olja och gas, elproduktion, processindustri, bygg, vattenbehandling, sjukvård m.fl. Centrifugalpumpar används för att transportera olika produkter, såsom vatten, lösningar, petroleumprodukter, kemikalier och industriella råvaror. De är också mycket effektiva och lämpliga för att hantera höga flöden. Det finns många olika typer av centrifugalpumpar som kan anpassas för att möta olika industriella krav.

Läs mer om, och beställ en centrifugalpump hos Tapflo.

Mempranpump

En membranpump använder ett flexibelt membran för att överföra en exakt mängd vätska. Denna typ av pump används för att transportera lösningar, kemikalier och olika typer av produkter med hög noggrannhet. Membranpumpar är mycket effektiva när det gäller att mäta exakta mängder material eftersom membranet kan ställas in för att överföra en viss mängd vätska. Membranpumpar är vanligtvis användbara i många olika typer av industrier, såsom livsmedelsindustrin, farmaceutiska och kemiska industrier, processindustrin och byggindustrin.

För att få mer information om membranpump, besök Tapflo.

Slangpump

En slangpump använder ett flexibelt rör för att överföra vätska. Det är ofta användbart för att transportera olika typer av vätskor med låg viskositet och olika typer av sterila eller icke-sterila produkter. Slangpumpar används ofta för att överföra olika typer av produkter, såsom livsmedel, petroleumprodukter, farmaceutiska produkter och kemikalier. Det är vanligt att använda slangpumpar i olika typer av industrier, såsom livsmedelsindustrin, farmaceutiska industrier, processindustrin, kemiska industrier, olje- och gasindustrin, pulverteknik och biologiska industrier. Slangpumpar är ett mycket effektivt sätt att överföra vätska med hög precision och hög hanteringsförmåga.

Köp och läs mer om slangpumpar hos Tapflo.

Fatpump

En fatpump använder mängder av små, cylindriska fat för att överföra vätska. Fatpumpar används för att flytta vätskor med låg till medelhög viskositet. Fatpumpar är särskilt användbara när man ska överföra vätska med hög noggrannhet eftersom de kan ställas in för att överföra exakta mängder vätska. Dessa används ofta för att överföra olika typer av produkter, såsom vatten, olja, petroleumprodukter, kemikalier och lösningar. Det är vanligt att använda fatpumpar i olika typer av industrier, såsom livsmedelsindustrin, petroleumprodukter, kemiska och farmaceutiska industrier, processindustrin, olje- och gasindustrin och byggindustrin.

Köp och läs mer om olika fatpumpar hos Tapflo.

Excenterskruvpump

En excenterskruvpump använder en roterande skruv för att överföra vätska. Denna typ av pump är mycket effektiv när det gäller att överföra vätska med hög hastighet och volym och är mycket användbar för att överföra olika typer av produkter, såsom kemikalier, råolja, petroleumprodukter och lösningar. Excenterskruvpumpar är mycket användbara när det gäller att transportera vätskor med hög viskositet och är ofta utformade för att anpassas för att möta olika industriella krav. Excenterskruvpumpar används ofta i olika typer av industrier, såsom petroleumprodukter, kemiska industrier, livsmedelsindustrin, processindustrin, byggindustrin och farmaceutiska industrier.

Läs mer om Tapflos excenterskruvpumpar och beställ på nätet.

Kugghjulspump

En kugghjulspump är en typ av pump som har två kugghjul, där det ena hjulet drivs av det andra. Det drivna hjulet är vanligtvis glidlagrat, och lager och axeltapp är placerade på insidan av pumphusgaveln och omflutna av den pumpade vätskan. Kugghjulspumpar är självsugande och har mycket goda tryckegenskaper, vilket ger ett pulsationsfritt flöde. De kan hantera både hög- och lågviskösa medier samt icke smörjande vätskor och associeras bland annat med olja, råolja, diesel och vatten samtidigt som den har ytterligare användningsområden. Det finns två huvudsakliga utföranden av kugghjulspumpar, tätad och magnetdriven.

Läs mer om kugghjulspumpar hos Tapflo.

ISO 2858

Alla industripumpar måste följa branschstandarden ISO 2858. ISO 2858 är en internationell standard som anger krav och anvisningar för utformning, konstruktion och installation av centrifugala pumpar för industriell användning. Standarden definierar krav på olika komponenter, som ventiler, tätningar och rör, och andra krav som gäller för pumpar, inklusive dimensioner och materialspecifikationer. Den ger också riktlinjer för arbetsmoment som krävs för att uppfylla kraven, samt föreskrifter för installation och användning av pumpar. ISO 2858 används för att säkerställa att pumpar fungerar korrekt och har ett långt livslängd, och att de följer de branschstandarder som gäller.