Miljökrav på köldmedier och köldbärare blir bara hårdare och hårdare. Detta kräver att många företag inom värme, kyl och vattenbranschen måste tänka om och anpassa deras utrustning till miljökraven. Detta är främst på grund av de farliga miljöutsläppen som vissa köldmedier bidrar till. Här nedan förklarar vi lite mer kring vissa regler och miljökrav som gäller.

Köldmedier måste följa F-gasförordningen

Numera måste alla köldmedier och köldbärare följa F-gasförordningen. Det är en förordning från EU som syftar på att hålla koll på den mängd F-gas som företag släpper ut och använder. Med F-gas menas den konstgjorda gas som ofta används i köldmedier och som bidrar till miljöfarliga utsläpp som påverkar växthuseffekten.


Branschorganisationer inom heminredning

För att läsa mer om exakta krav och bestämmelser kan du läsa förordningen från Sveriges Riksdag. Här nedan finns även en film som på ett lite enklare och tydligare sätt hjälper dig att förstå köldmedier och F-gasförordningen.


Mer om F-gasförordningen

F-gasförordningen är en förordning som började gälla 2015 och berör alla företag som arbetar med värmepumpar, kylar och andra utrustningar kopplat till värme och kyla. För att mäta hur stor miljöpåverkan olika köldmedier har så används GWP, vilket står för Global Warming Potential. Företag får alltså bara komma upp i en viss mängd GWP, annars blir det skadligt för miljön.

  • Svensk Digital Handel
  • Svensk Handel
  • Rådet för E-handelscertifiering

Lär dig mer

För att läsa mer om exakta krav och bestämmelser kan du läsa förordningen från Sveriges Riksdag. Här nedan finns även en film som på ett lite enklare och tydligare sätt hjälper dig att förstå köldmedier och F-gasförordningen.