En bränsletank med pump finns i många olika utföranden och har flera olika användningsområden. I vår guide får du lära dig mer om vad en bränsletank är och om skillnaden mellan de olika modellerna. Det underlättar inför ditt val när du ska hitta ett lämpligt alternativ. Läs även mer om regler kring förvaring av bränsle och andra brandfarliga vätskor.

Vad är en bränsletank?

En bränsletank är en säker behållare som används för att lagra brandfarliga ämnen så som exempelvis bensin, diesel eller olja. Bränsletanken används främst i olika typer av fordon, men även som lagringstank inom- och utomhus. Beroende på användningsområde och vätska som ska förvaras, kan vissa bränsletankar vara mer lämpliga än andra.

Bränsletank med pump för olika ändamål

När du ska välja bränsletank med pump är det viktigt att du väljer rätt modell för rätt ändamål. Detta gäller om du ska lagra bensin, diesel eller annat brandfarligt ämne. Hos Pk-produkter.se hittar du bränsletank i flera olika storlekar och utföranden. De är ledande inom produkter och kunskap för hållbar miljösäkerhet och är insatta i vikten av bra förvaring av miljöfarliga ämnen. Här hittar du produkter som exempelvis oljetank, bensintank eller farmartank. Nedan går vi igenom olika modeller av bränsletankar med pump och vad de används till.

Bränsletank för diesel

En bränsletank för diesel kan användas både för lagring av olja och diesel. De används både för inomhus- och utomhuslagring och är utrustade med både skydd och uppsamlingskar. En bränseltank för diesel förekommer både i stål och plast, och kan rymma stora mängder vätska. Det är viktigt att komma ihåg att förvara dieseltanken minst nio meter från en byggnad, för att undvika eventuell brandrisk.

Transporttank – en mobil tank

Vid behov av transport av bränsle, så som diesel eller bensin, lämpar det sig att använda en mobil tank i form av en transporttank. Behållaren är tillverkad i en motståndskraftig anordning. Den har även en färdigmonterad pump som säkert kan lagra diesel och bensin även ute på vägarna. Transporttanken förekommer både i plast och metall samt i flera olika storlekar.

Farmartank – för långvarigt bruk

En farmartank, eller en såkallad stationär cistern, är gjord för att klara att förvara stora mängder miljöfarlig vätska under en lång tidsperiod eller för permanent bruk. Den kan användas för lagring, hantering eller distribution och kan rymma så mycket som 120 000 liter vätska. Med en farmartank kan du enkelt trygga bränsleförsörjningen i ditt bostadsområde eller i ditt företag.

Överför bränslet från tanken

Att pumpa bränsle ur en bränsletank med hjälp av en fatpump är en praktisk metod som kan användas för att överföra bränsle från en behållare till en annan. Här är en steg-för-steg guide för att använda en fatpump:

  1. Förberedelse: Se till att fatpumpen är korrekt monterad på bränsletanken och att alla anslutningar är säkra och tätade.
  2. Justera pumpen: Kontrollera att pumpens inställningar är korrekta för att överföra bränslet effektivt.
  3. Starta pumpen: Aktivera pumpen enligt tillverkarens instruktioner för att påbörja överföringen av bränslet.
  4. Överför bränslet: Låt pumpen arbeta tills den har tömt bränsletanken på önskad mängd bränsle.
  5. Avsluta processen: Stäng av pumpen när överföringen är klar och koppla loss den från bränsletanken.

Att använda en fatpump för att pumpa bränsle är en säker och effektiv metod, men det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder under processen.

Transportera bränsle via centrifugalpump

Transport av bränsle genom centrifugalpumpar är en viktig process inom olika industrisektorer. Inte minst vad gäller arbete med olja och gas, samt kemisk industri. Centrifugalpumpar är ofta föredragna på grund av deras förmåga att hantera stora volymer lågviskösa vätskor på ett effektivt sätt, med hög hastighet. Dessa pumpar skapar ett flöde av vätska genom centrifugal kraft och dess roterande effekt. När bränslet matas in i pumpen, tvingas det utåt mot pumpens kanter av den roterande kraften, vilket ökar vätskans hastighet och tryck. Det i sin tur gör det möjligt att transportera bränsle över långa avstånd eller till högre höjder, vilket är kritiskt för många industriella applikationer.

Om du är i behov av centrifugalpumpar för din industriella applikation är Tapflo ett bra alternativ att kontakta. Ta del av Tapflos sortiment av centrifugalpumpar i olika utföranden, som möter olika behov och applikationer. De har både egentillverkade pumpar och modeller från sina samarbetspartners, vilket gör att de kan erbjuda lösningar för en mängd olika branscher, inklusive kemi- och industrisektorn. Deras utbud inkluderar bland annat axeltätade centrifugalpumpar i metall, som är anpassade för krävande industriella miljöer. För att få hjälp med att hitta rätt pump för just din applikation kan du enkelt kontakta Tapflo direkt via deras kontaktformulär på hemsidan.

Förvaring av bränsle och brandfarliga vätskor

Förvara alltid bränsle och brandfarliga vätskor i ett brandsäkert skåp för att minimera risken för brand och explosion. Brandskåp är konstruerade för att stå emot höga temperaturer under en viss tid, vilket ger dig tid att evakuera och släcka branden.

När du behöver ha förvaring av bränsle hemma finns det ett antal regler du behöver förhålla dig till. Reglerna ser lite olika ut beroende på vilken brandfarlig vätska det handlar om hur stor volymen är. Ta del av vår lista nedan.

  • Brandfarliga vätskor ska alltid förvaras i sin originalförpackning, på ett säkert ställe.
  • Se till att inte ha för mycket brandfarlig vätska i hemmet.
  • Om du bor i ett flerfamiljehus får du inte lov att lagra brandfarlig vätska i vinds- eller källarförråd.
  • I ett enfamiljshus får du lov att förvara brandfarlig vätska i ett ventilerat källarföråd.

Läs mer om hur du ska förvara brandfarliga varor i hemmet hos Storstockholms Brandförsvar.