En bränsletank med pump finns i många olika utföranden och har flera olika användningsområden. I vår guide får du lära dig mer om vad en bränsletank är och om skillnaden mellan de olika modellerna. Det underlättar inför ditt val när du ska hitta ett lämpligt alternativ. Läs även mer om regler kring förvaring av bränsle och andra brandfarliga vätskor.

Vad är en bränsletank?

En bränsletank är en säker behållare som används för att lagra brandfarliga ämnen så som exempelvis bensin, diesel eller olja. Bränsletanken används främst i olika typer av fordon, men även som lagringstank inom- och utomhus. Beroende på användningsområde och vätska som ska förvaras, kan vissa bränsletankar vara mer lämpliga än andra.

Bränsletank med pump för olika ändamål

När du ska välja bränsletank med pump är det viktigt att du väljer rätt modell för rätt ändamål. Detta gäller om du ska lagra bensin, diesel eller annat brandfarligt ämne. Hos Pk-produkter.se hittar du bränsletank i flera olika storlekar och utföranden. De är ledande inom produkter och kunskap för hållbar miljösäkerhet och är insatta i vikten av bra förvaring av miljöfarliga ämnen. Här hittar du produkter som exempelvis oljetank, bensintank eller farmartank. Nedan går vi igenom olika modeller av bränsletankar med pump och vad de används till.

Bränsletank för diesel

En bränsletank för diesel kan användas både för lagring av olja och diesel. De används både för inomhus- och utomhuslagring och är utrustade med både skydd och uppsamlingskar. En bränseltank för diesel förekommer både i stål och plast, och kan rymma stora mängder vätska. Det är viktigt att komma ihåg att förvara dieseltanken minst nio meter från en byggnad, för att undvika eventuell brandrisk.

Transporttank – en mobil tank

Vid behov av transport av bränsle, så som diesel eller bensin, lämpar det sig att använda en mobil tank i form av en transporttank. Behållaren är tillverkad i en motståndskraftig anordning. Den har även en färdigmonterad pump som säkert kan lagra diesel och bensin även ute på vägarna. Transporttanken förekommer både i plast och metall samt i flera olika storlekar.

Farmartank – för långvarigt bruk

En farmartank, eller en såkallad stationär cistern, är gjord för att klara att förvara stora mängder miljöfarlig vätska under en lång tidsperiod eller för permanent bruk. Den kan användas för lagring, hantering eller distribution och kan rymma så mycket som 120 000 liter vätska. Med en farmartank kan du enkelt trygga bränsleförsörjningen i ditt bostadsområde eller i ditt företag.

Förvaring av bränsle och brandfarliga vätskor

När du behöver ha förvaring av bränsle hemma finns det ett antal regler du behöver förhålla dig till. Reglerna ser lite olika ut beroende på vilken brandfarlig vätska det handlar om hur stor volymen är. Ta del av vår lista nedan.

  • Brandfarliga vätskor ska alltid förvaras i sin originalförpackning, på ett säkert ställe.
  • Se till att inte ha för mycket brandfarlig vätska i hemmet.
  • Om du bor i ett flerfamiljehus får du inte lov att lagra brandfarlig vätska i vinds- eller källarförråd.
  • I ett enfamiljshus får du lov att förvara brandfarlig vätska i ett ventilerat källarföråd.

Läs mer om hur du ska förvara brandfarliga varor i hemmet hos Storstockholms Brandförsvar.