Branschorganisationer är en viktig del för våra företag i Sverige. De fungerar som en stöttning för företag, där olika organisationer fyller olika funktioner. Det kan handla om allt från att lagar och regler följs, till att företagen får rätt tillgång till tjänster och information.

Vad är en branschorganisation?

En branschorganisation har som syfte att stötta företag runt om i Sverige, så att de bedrivs på rätt sätt och får tillgång till rätt förutsättningar. Det är inte alltid lätt att bedriva företag och ha koll på alla nya lagar, regler och EU-direktiv som ställs. Branschorganisationer finns därför som hjälp inom detta och varje bransch har olika organisationer de kan vända sig till. Företag inom bygg och el vänder sig exempelvis inte till samma organisationer som företag inom heminredning och handel.


Branschorganisationer inom heminredning

Att driva företag i Sverige är inte alltid lätt. Inom heminredningsbranschen finns många lagar, regler och krav att följa. Med hjälp av organisationen FMI kan företag inom heminredningshandel få hjälp och stöttning kring frågor som exempelvis miljökrav och juridiska frågor. Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad kring lagar, främst direktiv från EU. Med hjälp av FMI får företag tillgång till all information och skyldigheter. För att få tillgång till allt detta krävs det att företaget är medlem i organisationen.

Andra organisationer för heminredningshandeln:


Branschorganisationer i Sverige

Det finns flera olika branschorganisationer som är anpassade utefter specifik bransch och yrkesområden. På Tillväxtverket.se kan du se en lista med alla branschorganisationer i Sverige från A-Ö. Här nedan ger vi dig några exempel.


Handel


Bygg & el


Vård & omsorg