Det har blivit allt mer populärt att asfaltera uppfart. Inte bara är det ett relativt billigt alternativ med asfalterad uppfart, det är även ett lättunderhållet material som håller länge och lagas enkelt.

Asfaltera garageuppfart – Processen

Processen inför att asfaltera garageuppfart kan variera och se väldigt olika ut. För att dra ner på kostnaderna kan det vara bra att börja med att rensa upp ytan från trädäck, stenar eller andra platsbyggda objekt. Innan du fortsätter med själva förarbetet behöver du rita ut en lämplig plats där du vill ha din asfalterade garageuppfart.

Vad kostar det att asfaltera uppfarten?

Kostnaden för att asfaltera uppfarten ligger generellt mellan 150 kr och 200 kr per kvadratmeter. Slutpriset kan dock variera beroende på faktorer som underlag, förbarete innan asfaltering samt storlek och tillgänglighet.

Exempel på faktorer som påverkar priset:

  • Befintligt underlag
  • Asfaltssort
  • Storlek på yta
  • Tillgänglighet
  • Förarbete

Förarbete

Innan du kan asfaltera din uppfart krävs en del underarbete för att hålla ytan jämn, stabil och hållbar. Först bör man ha grävt ca 30 – 50cm under sin önskade nivå och sedan lagt på markduk och grus. Gruset bör pressas innan det kanske kan behövas ett lager grus till, och när detta är färdigt är det fritt fram att asfaltera din uppfart.

Behövs bygglov för att asfaltera?


Bygglov krävs när du gör märkbara ändringar utanpå din bostad, som när du målar om till en helt annan färg, byter fönster eller bygger pool på tomten. Detta för att du inte ska kunna göra några stora förändringar som kan få ditt hus att skapa osämja i kvarteret eller som sänker värdet på omringande bostäder. Bygglov ansöks via din kommun och olika kommuner har olika regler för sina bygglov. Vissa kräver bygglov för att asfaltera uppfarten men de flesta kommuner kräver bara marklov.

Hur lång tid tar det att asfaltera garageuppfart?


Att asfaltera garageuppfart kan ta allt emellan några timmar till en vecka att göra. Det som avgör hur lång tid processen tar är främst förarbete, ytstorlek och tillgänglighet. Om ytan är förberedd med grävning, geotextil och bergskross går själva asfalteringen på bara någon timma eller två beroende på ytan. Om det däremot behövs grävas, rivas, sprängas eller gjutas innan asfalteringen behöver tiden för detta även läggas till. Leveranstider bör också räknas in i tidsplanen då en försenad grusleverans kan skjuta upp hela arbetet ett bra tag.