Brygga.nu - brygga för sommarstugan
Olika bryggor passar olika miljöer och parametrar såsom läge, material och bottensediment spelar alla in.

Välj rätt brygga för din sommarstuga

Går du i tankarna att investera i en brygga till din sommarstuga? Tillsammans med Rickard Marklund på Brygga.nu ger vi dig tips om olika bryggor och vilken som kan passa dig.

När sommaren närmar sig är det högsäsong för att anlägga bryggor runt om i landet. Men snabbt kan det uppstå frågor om vilken brygga som passar bäst. Olika bryggor passar olika miljöer och parametrar såsom läge, material och bottensediment spelar alla in.

Vi har talat med Rickard Marklund på Brygga.nu som ger dig tips om vilka olika typer av bryggor det finns och vilken som kan passar dig.

Fasta bryggor

Fastbrygga med båtskjul
Fastbrygga med båtskjul
Den första typen av brygga är en stenkista, som fylls med grovkrossad sten upp till tjugo centimeter över medelvatten. Denna typ av brygga lämpar sig väl när platsen för anläggning dras med mycket båttrafik eller grov sjö.

Med dess vikt bryter stenkistbryggan också sjön vilket är önskvärt om man vill skärma av för båten, till exempel med en brygga formad som ett ”L”. Stenkistbryggan är ofta den dyraste bryggan men är väldigt robust i sin konstruktion, något som är en viktig egenskap.

Den andra bryggtypen inom fasta bryggor är pålbryggan. Då bryggan vilar på pålar som är slagna till berggrunden och är således lämplig för leriga bottensediment. På grund av pålarna bryter inte bryggan vågor lika bra och fungerar därför bäst i lugnare vatten.

Flytbryggor

Flytbryggan är även den en stabil brygga och hålls på plats av kedjor förankrade i stora stenblock. Konstruktionen bryter vågor väl och är stabil. Eftersom den flyter passar den bra i områden där vattenbeståndet ofta ändras.

En nackdel med flytbryggan är att den behöver underhållas då och då i form av att kedjorna behöver sträckas. Ser man till att detta görs så ökar bryggans livstid avsevärt. I övrigt har samtliga bryggtyper ungefär samma livslängd och är funktionsdugliga under cirka 50 år framöver.

Kostnadsfritt hembesök

Hos Brygga.nu erbjuder man ett kostnadsfritt hembesök till dig som kund. Under hembesöket mäter personalen djup, kontrollerar bottensediment samt diskuterar materialval och framförallt vilken typ av brygga som lämpar sig.

– Vi anpassar oss alltid efter kundens önskemål och ger alltid rekommendationer till kunden vilken typ av brygga som passar deras läge bäst, säger Rickard.

Hos Brygga.nu använder man sig av pråmar för att transportera och anlägga bryggor. Med hjälp av dessa kan man på ett enkelt sätt frakta såväl material som arbetsmaskiner ut till öarna.

Tillverkning i Vaxholm

Bakom Brygga.nu står familjeföretaget Knuff Sjöentreprenad som har över tio års erfarenhet av brygganläggning i Stockholms skärgård. Bryggorna från Knuff Sjöentreprenad byggs i Vaxholm där företaget är baserat.

Brygga.nu kostnadsfritt hembesök
Vid ett hembesök kontrollerar man förutsättningarna
För att hålla så länge som möjligt tillverkas bryggorna av tryckimpregnerat högkvalitetsträ från Ludvika, vilket också är ett aktivt val för att värna om miljön.

Utöver brygganläggning erbjuder Knuff Sjöentreprenad även traditionella entreprenadtjänster ute i skärgården. Företaget har lång erfarenhet av möjlighet att hjälpa kunder med avloppsanläggning, muddring, anläggning av sandstrand, schaktning och sprängning. Knuff Sjöentreprenad bygger även bastuflottar, båthus och stenpirar för de kunder som önskar.

Eftersom företaget arbetar i skärgården med pråmar till hands erbjuder Knuff Sjöentreprenad även sjötransporter, bland annat av olika sorters material, hus och fordon. Besök www.brygga.nu för att läsa mer om bryggor och Knuff Sjöentreprenad.