Presenteras av Aircoil
Foto: Pixabay

Hårdare miljökrav på köldmedier kräver nya lösningar

Miljökraven på köldmedel blir hårdare för varje år och regleringen av vanliga köldmedel med höga GWP-värden som R404 och R410 gör att priserna för dessa skjuter i höjden. Det skapar utmaningar för värmepump- och kylbranschen som måste optimera sina produkter för mer miljövänliga medel.

– Kraven är i grunden bra för alla, men det finns en del osäkerhet kring det praktiska. Vi kan dock erbjuda optimerade batterier och komponenter och hjälpa till med beräkningsservicen genom vårt eget beräkningssystem MasterSelection, berättar Fredrik Eriksson, försäljningsansvarig på Aircoil.

Aircoil DX-GA-DH 600 400
Aircoil DX-GA-DH. Foto: Aircoil

GWP och F-gasförordningen

GWP står för Global Warming Potential och anger ett värde på hur mycket ett kilo gas påverkar klimatet i jämförelse med koldioxid som har basvärdet 1.

F-gasförordningen reglerar mängden miljöfarliga köldmedel företag får sälja under ett år genom att fastställa en genomsnittlig GWP-kvot för året. I år ligger den på 63 procent av 2015 års kvot och år 2030 är målet 21 procent. Köldmedier med höga GWP-värden fyller upp kvoten snabbare vilket gör att företag inte kan sälja lika mycket. Då måste man höja priserna som kompensation.

– R404 ökade 7 gånger i kostnad 2017 och det har ett GWP-värde på 3922. R452, ett nytt köldmedel ger bara 2140 vilket gör att en grossist kan sälja mer av det. Tanken är att uppmuntra marknaden att själv tvinga fram miljövänligare och därmed billigare alternativ, förklarar Fredrik.

Lägre fyllnadsmängd ger lägre kostnad

Testningen av miljövänligare köldmedier går inte lika snabbt framåt som kraven på låga GWP-värden. Det är en av anledningarna till att Aircoil jobbar mycket med att optimera fyllnadsmängden för kondensorer och förångare.

– Med effektiva lameller och rör kan man göra så att fyllnadsmängden i en förångare på fyra rörrader bara behöver tre. Då tar förångaren mindre plats samtidigt som den bli billigare att tillverka och billigare att fylla. Man kan spara många tusentals kronor i större system, säger Fredrik.

Goda beräkningar är nyckeln

De nya köldmedierna kräver ofta ett högre designtryck på dryga 100 bar istället för det mer vanliga 34 bar. Det uppnår man bland annat med mindre rördimensioner och nya material. Aircoil beräknar det optimerade systemet med hjälp av MasterSelection där alla rörgeometrier och dimensioner på rör finns inlagda.

– Det är just beräkningarna som är så viktiga. Alla köldmedier har exempelvis inte samma egenskaper när det gäller tryckfall och förmåga till att bära energi. Här försöker vi vara i framkant så vi kan hjälpa våra kunder hitta den absolut bästa produkten, förklarar Fredrik.

Väloptimerade och kostnadseffektiva produkter är något som Aircoil kommer fokusera mycket på under Nordbygg 10-13 april. I deras monter kommer det också finnas goda möjligheter för samtal kring beräkningar och köldmedier. Läs mer om Aircoils optimerade komponenter, kyl- och värmebatterier på aircoil.se.