Vibrationsdämpning och vibrationsteknik - Christian Berner
I Stockholm är en av de stora utmaningarna tunnelbanan och spårvägar som skapar kraftfulla vibrationer och buller.

Vibrationsdämpning skapar nya bostäder

ByggBristen på byggbar mark i Stockholm och dess kranskommuner är ett ständigt problem när nya bostadsprojekt planeras. Framsteg inom vibrationsteknik gör nu att mark som tidigare avskrivits från bostadsbyggande idag är en möjlighet med nya typer av vibrationsdämpning.

Tunnelbanor och spårväg har tidigare satt stopp för många byggprojekt. Vibrationer och buller som kommer från dessa gör det svårt att bygga men också bo i närområdet. För bara 20 år sedan var många av de byggprojekt som idag planeras helt omöjliga.

Svenska Christian Berner AB med huvudkontor i Mölnlycke är ledande i Norden inom vibrationsteknik. Vi har pratat med Rolf Calmstierna som är produktchef för affärsområdet bygg om hur han ser på utvecklingen inom vibrationstekniken och vilka möjligheter den ger.

Förtätning av våra städer

I Stockholm och många andra svenska städer har bristen på byggbar mark gjort att man byggt tvingats bygga allt längre från stadskärnorna. Efterfrågan av centralt boende är alltid hög och många vill bo nära jobb och kommunikationer. Alternativet är förtätning som det kallas inom stadsplanering vilket innebär nybyggnation vid befintlig bebyggelse.

Sylodyn elastomer - Christian Berner
Sylodyn® elastomer från Christian Berner

I Stockholm är en av de stora utmaningarna tunnelbanan och spårvägar som skapar kraftfulla vibrationer och buller. Från att tidigare undvikit att bygga bostäder nära den här typen av infrastruktur så kan man med nya material och teknik bygga på platser som tidigare var omöjliga.

– På det sättet bidrar vi med vår teknik och expertis till att det kan byggas fler bostäder i våra städer. Allt började med Södra Stationsområdet på 80-talet som var ett gigantiskt projekt och 2002 var vi även med och levererade till Sveriges första byggnader på stålfjäderelement vid Liljeholmstorget, säger Rolf.

Bostadsrättsprojekt vid Hässelby Strand

Ett av de senare projekten som Christian Berner varit med och levererat lösningar till är Brf Stationen vid Hässelby Strand. Här har Hökerums Bygg byggt 68 bostadsrättslägenheter och butikslokaler direkt ovanpå tunnelbanestationen.

Vid konstruktionen av byggnadsprojektet använde man en mix av två elastomerer, Sylomer® och Sylodyn®, för isolera mot de vibrationer som tunnelbanan orsakar. Materialen bryter transmissionen redan vid grunden.

Tidigt i projekteringen

Hässelby Strand

Hässelby strand - Hökerums Bygg
Antal huskroppar: 1 st
Antal lägenheter: 68 st
Storlek: 35-89 kvm

Man var på Christian Berner med tidigt i projekteringen av byggandet vid Hässelby Strand. Som experter på området kommer man in så fort en ljudkonsult gjort mätningar och markförutsättningarna undersökts.

Man använder sedan mätningar och simulationer som gjorts för att räkna ut hur förutsättningarna kommer att påverka den färdiga byggnaden. Därefter kontrollerar man hur det stämmer överens med gällande krav för stomljud, insättningsdämpning, komfortvibrationer och decibelnivåer för att sedan välja hur man skall ta hand om de vibrationer och buller som finns.

– Vi är nästan alltid med tidigt för att kunna konsultera i projekteringen. Detta också för att typen av lösning man väljer kan påverka förutsättningarna ordentligt, berättar Rolf.

I de allra flesta fallen kan en bädd av elastomerer användas som endast bygger mellan 25-50 mm. Skulle det krävas en mer kraftfull lösning så kan stålfjäderelement bli aktuella som bygger kring 450 mm.

Nästa steg i utvecklingen inom vibrationsteknik är att bygga överdäckningar som skapar stora möjligheter att bygga ovanpå såväl tunnelbanespår som spårväg. Christian Berner är med i planeringsfasen av ett flertal sådana projekt.

www.christianberner.se finns det mer information om deras lösningar inom vibrationsteknik och det går även att läsa om tidigare projekt under referenser.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se