T-emballage - energisnåla byggmaterial
Genom flertalet certifieringar och ett aktivt kvalitetsarbete har T-Emballage blivit kända som en leverantör av högkvalitativa byggmaterial.

Välkänd aktör för energisnåla hus

ByggEtt varumärke som är starkt sammankopplat med energisnålt byggande är T-Emballage som sedan mitten på 1970-talet har levererat miljövänligt byggmaterial till såväl svenska bygghandlare som husfabriker. Med fokus på hög kvalitet och ett aktivt har miljötänk har T-Emballage blivit en välkänd aktör.

T-Emballage är ett av Sveriges mest kända varumärken när man talar om byggmaterial. Sedan 1975 har det familjeägda företaget levererat kvalitetsprodukter till industrier runt om i Sverige. Vad som började med emballageprodukter för tillverkningsindustrin utmynnade senare till material för byggsektorn.

Hos T-Emballage tillverkar man främst byggmaterial för tak, vägg och golv. I sortimentet finns i dagsläget allt från yttertaksvarianten shingel, till ångspärrar för väggar och fuktspärrar för golv och grund. Vi har talat med Marcus Ahlstedt, marknadschef på T-Emballage, om företagets kvalitets- och miljöarbete.

Certifikat och kvalitet

Genom flertalet certifieringar och ett aktivt kvalitetsarbete har T-Emballage blivit kända som en leverantör av högkvalitativa byggmaterial. Produktsortimentet är bland annat certifierat med P-märket och flera produkter har BASTA-certifiering.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tid. Statens Provningsanstalt) utfärdar certifieringen P-märkning. P-märket är ett kvalitetsmärke som produkter erhåller när de uppfyller lag-, myndighets- samt kvalitetskrav inom olika produktkategorier. På T-Emballage har man valt att inför P-märkning på sina produkter och ser detta som en bra kvalitetsgaranti.

– P-märket handlar om att ge kunden en garanti för rätt kvalitet och rätt funktion. Den P-märkning vi använder oss av garanterar detta i minst 50 år framöver vilket blir ett kvitto på våra produkters kvalitet, säger Marcus.

BASTA är ett oberoende miljöbedömningssystem inom byggbranschen som syftar till att fasa ut farliga kemiska produkter. Med BASTAs onlineregister kan entreprenörer enkelt kontrollera vilka leverantörer som använder sig av miljövänliga produkter.

Minskad miljöpåverkan

På T-Emballage arbetar man för att skapa lufttäta, fuktsäkra och energisnåla byggnader. Just energisnålheten spelar i dagens samhälle en allt större roll. Oavsett vem som bygger eller vad man bygger så vill alltid nå ett så energisnålt resultat som möjligt. Energisnålhet är inte bara bra för plånboken utan resulterar även i att man minskar sin påverkan på miljön.

T-emballage - vindskydd
Vindskydd från T-emballage

– Vårt mål är alltid att skapa miljöeffektiva produkter som man kan bygga energisnåla hus med. Genom att använda oss av miljövänliga tillverkningsmetoder minskar även vi vår miljöpåverkan här på T-Emballage, säger Marcus.

Genom ett resurssnålt tänkande siktar T-Emballage att på ett effektivt sätt använda råvaror i sin produktion. Miljöarbetet sträcker sig dock längre än till produktionen och påverkar företaget i stort. Med hjälp av utbildningar ökar man kunskapen och engagemanget hos sina anställda så att alla kan bidra till en mer miljövänlig vardag.

Nyhet med rätt egenskaper

En nyhet som T-Emballage har utvecklat är en ny typ av folieprodukt som agerar luft- och ångspärr för yttervägg, tak och golv. Medan en normal byggfolie är 0,20 mm tjock har T-Emballage utvecklat en som nu är 0,11 mm tjock och som fortfarande behåller in P-märkning. Folien är inte bara tunnare utan även miljövänligare än tidigare produkter på marknaden.

T-Emballage har sitt huvudkontor i Vetlanda där företaget med dess 60 anställda även har sin produktutveckling. Majoriteten av företagets tillverkning sker i Norden vilket medför att man kan ha en nära kvalitetskontroll.

Besök www.t-emballage.se för att läsa mer om företagets produkter, deras kvalitetsfokus samt miljöaspekten av att bygga hus.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se