Paroc - Energirenovering & isolering
Under 2013 genomfördes ett pilotprojekt med renZero-konceptet på ett hus i Skarpnäck, Stockholm.

Tydliga fördelar med energirenovering

MaterialIsoleringsföretaget Paroc har som första företag i Sverige utvecklat ett helhetskoncept för energirenovering av småhus till nära-noll. Med hjälp av konceptet kan du som fastighetsägare sänka dina energikostnader och samtidigt öka fastighetens värde, något ett pilotprojekt tydligt visat.

Med konceptet renZero som är framtaget av Paroc i samarbete med värmepumpföretaget NIBE och fönstertillverkaren Elitfönster kan du som fastighetsägare energirenovera ditt fastighetsbestånd. Bland fördelarna återfinns reducerad energiförbrukning och ökat ett fastighetsvärde.

RenZero-konceptet består av produkter som alla ämnar till att sänka energiförbrukningen i ett hus. I konceptet ingår fasad med isolering, omfattning för dörrar och fönster, tak, värme och ventilation, isolering för rör och kablar samt täthet.

Sänkt energiförbrukning

Paroc - renERGIA
Paroc, renZERO™-projektet.
Med renoveringspanelen renERGIA skapas god täthet med tjockt och homogent isolerskikt som minimerar energianvändningen. Parocs nya renoveringspanel minimerar energianvändningen väsentligt. Panelen är lättmonterad och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.

Mellan renoveringspanelen och fönster/dörr har Elitfönster varit med och utvecklat en omfattning. Omfattningen monteras genom en ny metod runt fönstret eller dörren och på så sätt blir resultatet tätt. Det är alltså inga problem att använda äldre fönster för renoveringen.

PAROC HVAC AirCoat är en typ av isolering för kanaler i aluminiumfolie. Med en enkel och snabb installation blir resultatet en smidigt lösning som ger minimalt med spill.

Lyckat pilotprojekt i Skarpnäck

Under 2013 genomfördes ett pilotprojekt med renZero-konceptet på ett hus i Skarpnäck, Stockholm. Målsättningen med pilotprojektet var att minska husets energianvändning från 128 kWh per kvadratmeter och år till 25 kWh per kvadratmeter och år. Den senare nivån är samma nivå som ett motsvarande nybyggt passivhus har.

renZERO

Dessa produkter ingår i renZERO-konceptet:

  1. Fasad med isolering
  2. Fönster, dörrar och omfattning
  3. Tak
  4. Värme och ventilation
  5. Isolering av rör och kanaler
  6. Täthet
Paroc - Renzero
Genomskärning av Parocs renZERO-koncept.

Då huset var planerat att renoveras oavsett pilotprojektet fanns det inga tvivel om att energirenovering var rätt väg att gå. En energirenovering med renZero-konceptet är inte mycket dyrare än en vanlig renovering och anpassar huset till rådande energikrav samtidigt som värdet på huset ökar.

Huset i pilotprojektet är en enplansvilla med källare som värms upp av en bergvärmepump. Innan huset renoverades låg uppvärmnings- och varmvattenkostnaden på 25 000 kronor per år. Totaltkostnaden för energirenoveringen uppgick till 960 000 kronor jämfört med en traditionell renovering som hade kostat 620 00 kronor. Men på grund av den framtida energibesparingen blir återbetalningstiden för investering nära detsamma som vid en traditionell renovering, 44 respektive 43 år. Återbetalningstiden ökar således inte med en energirenovering jämfört med en traditionell renovering.

Enligt beräkningar från VTT1 kommer energirenoveringen leda till en sänkning med 5 700 kWh per år vilket resulterar i en energikostnad på 3 000 kronor i stället för 25 000 kronor per år. Vidare har energirenoveringen bidragit till att minska CO2-utsläppen med 85%, hela 210 kilo CO2 per år.

Utöver energibesparingen har fastighetsförmedlingen Mäklarringen värderat huset till 1,2 miljoner kronor mer än tidigare, från 5,8 miljoner till 7 miljoner kronor.

Isolering sedan 1930-talet

Isoleringsföretaget Paroc har sina rötter i Finland och har sedan 1930-talet levererat isoleringslösningar till den svenska marknaden. Med produkter till byggnader, fartyg och andra branscher är Paroc ett av Sveriges största företag inom isoleringsbranschen.

Företaget finns representerat i 14 länder med tillverkning i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Besök www.renzero.se för att läsa mer om energirenovering och dess fördelar. För att läsa mer om Paroc, besök www.paroc.se.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se

1 Finska Teknologiska forskningscentralen