Brim - beställarstyrd projektforsäkring
När Friends Arena i Solna skulle projekteras gick förtroendeuppdraget till Brim, där Anders hade hand om försäkringshandläggningen. Foto: Håkan Dahlström

Trygga byggprojektet med beställarstyrd försäkring

SäkerhetI större byggprojekt är flera aktörer inblandade vilket ibland leder till oklarheter och tvister vid försäkringsärenden. En beställarstyrd projektförsäkring ger ett maximalt skydd för alla parter och säkerställer projektets framfart.

Det blir allt vanligare för beställare av projekt att låta teckna en så kallad beställarstyrd projektförsäkring där även de inblandade entreprenörerna och konsulterna täcks och blir medförsäkrade.

Traditionellt brukar entreprenörer ha egna försäkringar, något som både betyder högre anbud och kan leda till oklarheter och tvister under projektets gång. Nu väljer istället allt fler beställare att låta en försäkringsmedlare upphandla en trygg och skräddarsydd försäkring som passar projektets förutsättningar.

-När vi kommer in tidigt i projekt har vi möjlighet att påverka så det blir rätt i kontrakten mellan riskbilden, ansvarsbilden och försäkringen. Det är inte bara en trygghet för beställaren som får full insyn och kontroll över projektet utan även alla inblandade parter, förklarar Anders Croon, partner och försäkringsmäklare på Brim.

Fakta

Brim är en fristående försäkringsmäklare som specialiserat sig inom fem specifika områden:

  • Byggindustrin
  • Kredit- och politisk risk
  • Industri och företag
  • Affinity
  • Återförsäkring

De arbetar med riskmanagement, riskfinansiering samt risktransferering på den svenska såväl som på den internationella försäkrings- och återförsäkringsmarknaden.

Brim är en registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten är reglerad i lag och de är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening, Sfm.

Friends Arena valde beställarstyrd projektförsäkring

När Friends Arena i Solna skulle projekteras gick förtroendeuppdraget till Brim, där Anders hade hand om försäkringshandläggningen. Det omfattande projektet involverade flera aktörer och skulle byggas på en gammal industritomt vilket krävde en noggrann utredning och riskanalys.

-Vill man få det korrekta skyddet för projektet till ett bra pris så gäller det att försäkringsgivarna förstår vad de ger sig in på. Annars kan de bara erbjuda ett dyrt skalat skydd, eller i värsta fall ett blankt nej. Ett gediget underlag gör det inte bara lättare för de inblandade i projektet utan det blir även attraktivt för fler försäkringsgivare vilket håller nere priset, förklarar Anders.

Kent Wemner, projektledare på Råsta Projektutveckling AB, berättar om samarbetet med Brim under projektet:

-När vi för sex år sedan skulle starta upp exploateringen av det aktuella området valde vi att teckna en projektförsäkring för arenabygget och en för byggnationen av infrastruktur. Försäkringen har då omfattat byggnadstiden samt garantitiden som generellt är fem år, berättar Kent Wemner och fortsätter:

-Projektet har inte genererat speciellt många försäkringsärenden och de ärenden som uppkommit har Brim hanterat på ett professionellt sätt utan några som helst besvär för oss som kund.

”Inte alltid solklart”

Ett projekt som Friends Arena kunde bestått av över 100 försäkringar som var involverade i samma projekt, men nu behövdes alltså bara en som var gällande för alla inblandade parter. Just enkelheten i att ha allt samlat på ett och samma ställe ser Anders som något som kommer bli mer regel än undantag i framtidens större byggprojekt.

-Om det inträffar en skada på en stor entreprenad så är det inte alltid solklart vem som ska stå för kostnaderna som följer, och oftast krävs en större utredning som tar tid. Har man tecknat en projektförsäkring så kan man bara konstatera; är det en skada som faller inom försäkringen eller är det inte det, och sedan gå vidare, förklarar Anders.

Skräddarsy försäkringen

Ett av de starkaste skälen till att beställarstyrda projektförsäkringar ökat är att det öppnar för beställaren att teckna särskilda tilläggsvillkor som inte erbjuds när entreprenören håller med sedvanliga försäkringar.

Skräddarsy en beställarstyrd försäkring
Skräddarsy en beställarstyrd försäkring
En eftertraktad tilläggsförsäkring kallas för DSU (Delay in Start-Up). En sådan försäkring täcker beställarens förlorade täckningsbidrag om entreprenaden blir försenad till följd av en allriskskada.

-Om ett projekt blir försenat så går beställaren snabbt miste om miljonbelopp i förlorad inkomst. I bästa fall kan beställaren erhålla viss kompensation genom ett förseningsvite, men det täcker sällan hela beställarens försluts till följd av att projektet blir försenat, berättar Anders och fortsätter:

-Alla projekt är unika och har sina egna riskbilder, men det går alltid att skräddarsy en projektförsäkring som även säkrar denna typ av förluster, något som ger många beställare en stor trygghet.

Besök www.brim.se för att läsa mer om hur företaget arbetar och på vilket vis de kan säkra ert projekt med skräddarsydda helhetslösningar.