Presenteras av Sewatek
Sewatek S-serien
Sewateks S-serie för betongmellanväggar. Foto: Sewatek

Teknik för brandsäkra genomföringar kommer till Sverige

När man bygger byggnader som ska uppfylla kraven för brandsäkerhet är genomföringar genom väggar och tak en känslig punkt. Det har finska Sewatek löst och nu lanseras deras brandsäkra genomföringar i Sverige.

Det traditionella sättet att göra genomföringar innebär att man gör en så kallad ursparing när man till exempel gjuter en betongvägg. Det innebär att man sparar ett hål som man sedan för rör och ledningar genom. Hålet tätar därefter med något brandsäkert material. Detta medför dock flera nackdelar jämfört med Sewateks metod.

– Det riskerar att bli många osäkerhetsfaktorer när man använder usrparningar. Uppfyller man kraven? Får man en tillräckligt bra genomföring? Det är en process i flera steg som tar betydligt längre tid än vår lösning, berättar Ilkka Hemminki, sales manager på Sewatek.

Sewatek
Beprövade och säkra
genomföringar. Foto: Sewatek

Lösningar som lever upp till högt ställda krav

Sewateks lösning bygger på ett patenterat brandhindrande rör som man gjuter in i mellanväggar eller golv. På så sätt sparar man arbetstid och får en genomföring som garanterat uppfyller kraven. Dessutom blir varje genomföring exakt likadan och man slipper oförutsägbarheten som ursparingarna är förknippade med.

Genomföringarna tillverkas i Finland och är både ETA-godkända och CE-märkta. Det innebär att de är tillverkade för att leva upp till de höga europeiska krav på brandsäkerhet som ännu inte slagit igenom på den svenska marknaden. Och förutom att de är brandsäkra så hindrar de även luft, lukt och ljud att ta sig igenom genomföringen.

Fabrikstillverkning en garant för jämn och hög kvalitet

– De stora vinsterna med vårt system är tidsbesparingen, helhetskostnaden och säkerheten. Dessutom är det mycket lättare att hålla en jämn och hög kvalitet när man använder produkter för färdiga genomföringar, summerar Ilkka Hemminki.

Den största delen av Sewateks produktion är inriktad på genomföringar för nyproducerade fastigheter i betong, trä eller tegel. Men man har även produkter som lämpar sig för både renoveringar och stambyten. Man har till och med en serie produkter som är avsedda att användas för genomföringar i skyddsrum.

Sewatek kommer att visa upp sina produkter på i monter A25:41 Nordbygg 10-13 april. Mer information om företagets produkter för brandsäkra genomföringar finns även på www.sewatek.se.