Larsson Arkitekter - byggande arkitekter
Byggande arkitekter kännetecknas av att medverka i hela processen med uppförandet av byggnader.

Tar siktet mot att bli byggande arkitekter

ArkitekturLarsson Arkitekter är ett Stockholmbaserat arkitektkontor som med tunga projekt i ryggen nu tar sikte mot att bli byggande arkitekter. Arbetssättet som ökar i popularitet sätter vackra miljöer och god arkitektur i fokus snarare än byggherrens vinstintresse.

Byggande arkitekter som koncept har de senaste åren blivit allt mer populärt att tala om. Med konceptet menas att arkitekter inte bara ritar byggnader utan att de tar större ansvar och är med under hela processen; från idéutveckling, projektering och byggande till marknadsföring och försäljning.

Ett arkitektkontor som fått upp ögonen för konceptet är Larsson Arkitekter i Stockholm som nu efter flera tunga projekt i miljardklassen tar siktet mot att bli byggande arkitekter. Chefsarkitekt Jerker Larsson ser positivt på att vara mer delaktig i processen och hoppas att arkitektkontoret kan bidra med erfarenhet och samtidigt utvecklas.

– Vi arkitekter behöver vara mer delaktiga i arbetet med ekonomin och processen från ax till limpa. På så sätt kan vi exempelvis bättre förstå affären och skapa bättre helhetslösningar, säger Jerker.

Ambitionen att skapa rätt miljöer

Byggande arkitekter kännetecknas av att medverka i hela processen med uppförandet av byggnader. Ett nätverk av arkitektkontor har bildats med namnet ”Byggande Arkitekter”. Det hela kan börja med att arkitektkontoret kontaktar en eller flera investerare för att ha möjlighet att finansiera projektet. Efter att finansiering har säkrats köps mark upp, som inte sällan ägs av kommunen som önskar få lägenheter eller kontor byggda.

– Eftersom kommunen ofta har som mål att skapa goda och långsiktigt hållbara miljöer så gör det oss till den perfekta samarbetspartnern eftersom vi strävar mot att bygga så bra miljöer, boenden och byggnader som det bara går, säger Jerker.

Efter att mark har köpts utförs arkitektens ursprungliga uppgift, nämligen att rita byggnaderna. Därefter marknadsförs projektet och säljs. När affären är säkrad upphandlas entreprenadtjänster. Arkitekten är normalt inte involverad i denna process men för att lyckas bildas samarbeten med erfarna aktörer, såsom investerare, projektledare och entreprenadföretag.

Stora projekt för det mindre kontoret

Cedergrenska tornet - Larsson Arkitekter
Cedergrenska tornet

Normalt sett är det ovanligt för mindre arkitektkontor att få de största projekten, något som dock inte stoppat Larsson Arkitekter med dess 14 medarbetare. Det senast slutförda projektet är ett miljardprojekt som pågått under sju år på uppdrag bland annat av en av Sveriges största myndigheter, Rikspolisstyrelsen.

– Vi är mycket stolta över att få förtroendet att rita dessa stora projekt, det visar tydligt på att vår kompetens uppskattas, säger Jerker.

Larsson Arkitekter har andra stora projekt bakom sig. Bland annat har arkitektkontoret restaurerat Cedergrenska Tornet och ritat flera byggnader såsom ett nytt kontorshus åt Rikspolisstyrelsen på Kungsholmen, Kronobergsbadet och Rörstrands Slottscafé.

Unikt arbetssätt

Larsson Arkitekter grundades 1957 och började det arkitektoniska arbetet inom sjukhus där de fortfarande är aktiva. Efter ett antal år valde arkitektkontoret att börja arbeta mot äldreboenden vilket har sina utmaningar då man å ena sidan ska skapa en hög boendekvalitet för de äldre å andra sidan en bra arbetsmiljö för personalen.

– Något som är unikt med oss är att vi ofta har både fastighetsägaren och hyresgästen som beställare i samma uppdrag. Målet är att hitta lösningar där båda parter är vinnare. Vad gäller byggande arkitekter är vi nära att förverkliga vår dröm. Just nu för vi en dialog med två kommuner om kommande projekt, säger Jerker.

I dag arbetar Larsson Arkitekter huvudsakligen med fyra affärsområden; kontor, bostäder, äldrevård och vårdbyggnader. Besök www.larssonark.se för att läsa mer om arkitektkontoret och dess tjänster.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se