Taggar Servistik

Servistik

Presenteras av Servistik
Servistik - kranbil

Samlastning förbättrar trafiksituationen och miljön i Stockholm

Mängder av fordon passerar genom Stockholm varje dag och trafiken är stadens enskilt största miljöproblem. En del i lösningen är smart logistik för byggarbetsplatser i staden vilket enligt företaget Servistik kan minska trafiken med upp till 82 procent. Hela 42 procent av växthusgasutsläppen i Stockholm kommer från transporter. Förbifart Stockholm ska minska genomfartstrafiken i huvudstaden, men då återstår fortfarande de fordon som inte bara ska förbi utan in i själva stadskärnan. Ofta handlar det om e-handelsleveranser eller materialtransporter till stadens byggarbetsplatser. – Många pendlare väljer redan tunnelbana eller tåg, men godstrafiken måste fortfarande tas in på väg. Där vill vi försöka bidra genom att minska antalet godstransporter. Vår lösning gällande bygglogistik har styrt bort över 40 000 lastbilar från...
Presenteras av Servistik
Servistik - Urban Escape

Smart bygglogistik tar byggbranschen in i framtiden

Större byggprojekt ställer stora krav på logistiken, inte minst i storstäder där trafiksituationen skapar ytterligare utmaningar. Det vill Servistik lösa med fokus på bygglogistik, last mile och just-in-time-leveranser. Bygg- och anläggningsrelaterade transporter står för en stor del av den totala godsmängden räknat i ton i Storstockholm. Det hela förvärras av att få transporter samlastas eller samordnas. Det påverkar både trafiksituationen och miljön kraftigt och den bristande logistiken har också en rad andra följder. Det vill företaget Servistik ändra på som med sitt bygglogistikcenter i Sätra och egenutvecklade logistiksystem vill ta byggbranschen in i framtiden. Framtidens bygglogistik Vid E4:an på väg in till Stockholm ligger företagets logistikcenter dit allt utom det allra största godset körs. Här samlas allt gods för samlastning och utkörning till...