Presenteras av PaceTell
PaceTell-hastighetsdisplay
Foto: PaceTell

Succé för svensktillverkad hastighetsdisplay

Hastighetsdisplayer är ett bra sätt att få ner hastigheten och öka trafiksäkerheten men har tidigare varit en kostsam investering. Med modern teknik och ett pris som endast är en bråkdel av jämförbara produkter har PaceTells displayer fått stort intresse.

PaceTell-logo

PaceTells resa startade på ett vägföreningsmöte för snart fyra år sedan. Peter Skörvald, innovatören bakom hastighetsdisplayen bodde längst in på en väg där man planerade ett 13:e fartgupp. Det ville Peter undvika och föreslog att man skulle titta på en hastighetsdisplay men insåg snart att tekniken var kostsam.

Utvecklad och tillverkad i Sverige

Med lång erfarenhet från elektronikbranschen började Peter skissa på en lösning. Målet var att ta fram en produkt till ett mycket lägre pris andra produkter på marknaden. Tekniken testades sedan i olika versioner under ett år och försäljningen inleddes under februari 2016.

Vi har utvecklat PaceTell helt och hållet i Sverige och all tillverkning samt montering sker här. Och vi fortsätter att utveckla produkten med nya funktioner och fler är på gång, förklarar Patrik, marknadsansvarig och medgrundare på PaceTell.

PaceTell har bland annat fått solcellsdrift, loggfunktion med koppling till app och blinkande ljus. Det går även att anpassa skyltarnas budskap. I grundutförande kostar PaceTell idag 15 900 kronor, en tredjedel av andra jämförbara produkter på marknaden.

Stort intresse från en rad branscher

Intresset har inte låtit vänta på sig. Även om målgruppen till att börja med var vägföreningar och samfälligheter så har många andra branscher fått upp ögonen för PaceTells smarta hastighetsdisplayer.

Pacetell hos Skanska
PaceTell med anpassat budskap för Skanska. Foto: PaceTell

Behovet och användningsområdena är större än vad vi först trodde. Vägföreningar och samfälligheter är fortfarande en viktig marknad för oss men vi får även in förfrågningar från många andra branscher, säger Patrik.

En av de branscher som visat störst intresse är anläggningsbranschen för användning vid framförallt vägarbeten. Det började med att Sandahls Grus & Asfalt använde PaceTells hastighetsdisplayer vid ett projekt i Kungsbacka med stor framgång. Efter detta har företaget levererat till bland annat Skanska och Peab.

Satsar vidare och expanderar

PaceTell fortsätter nu testa hastighetsdisplayerna i olika typer av områden, projekt och branscher. Efter framgångarna inom anläggningssektorn och vägarbeten kommer man nu bland annat fokusera på att vara med tidigare projektering av bostadsområden och annan bebyggelse.

PaceTell planerar även att expandera i Skandinavien och sedan vidare ut i Europa. På pacetell.se finns mer information om företagets hastighetsdisplayer, tillbehören och det går även att beställa PaceTell direkt online.