Presenteras av Canmera Comfort
Canmera Comfort - varmvattensystem
Foto: Canmera Comfort

Stora besparingar med optimering av varmvattensystem

Många äldre fastigheter har långa tappvattentider vilket leder till hög vattenförbrukning. En översyn av fastighetens varmvattensystem kan ofta visa enkla förbättringsåtgärder som kan ge stora besparingar och ett trivsammare boende.

Canmera logo

Frågan om mängden vatten som förbrukas har länge lyfts fram som en viktig fråga i miljöarbetet. En vanlig orsak till hög vattenförbrukning är långa tappvattenstider vilket är kostsamt både ekonomiskt och ur miljösynpunkt.

Vanligt med lång tappvattentid

Problemet är framförallt vanligt i många äldre fastigheter med varmvattencirkulationssystem (VVC) som inte fungerar optimalt. I många fall kan det dröja upp till 1,5 minut innan varmvattnet kommer. Ett felbyggt VVC-system är kostsamt för fastighetsägaren och innebär slöseri med energi. Dessutom påverkas trivseln i fastigheten när hyresgästen måste vänta på varmvatten.

– Historiskt sett har man inte haft koll, det är ofta felbyggt eller så man har lagat på felaktiga sett. Förutom att hyregästen får vänta onödigt länge på varmvatten så är det otroliga mängder vatten som går till spillo, berättar Anders Gustavsson på Canmera Comfort.

Termostat
Foto: Canmera Comfort

Kartlägger varmvattensystemet

Det finns därför stor anledning att utreda och optimera VVC-systemet i en fastighet. Utöver att kraftigt minska tiden det tar att få varmvatten i kranen går det även att proaktivt förhindra varmvattenbrist och legionellaproblematik. Ett av företagen som har lång erfarenhet av energioptimering och den här typen av projekt är svenska Canmera Comfort.

– Vi går in i fastigheten och kartlägger hela varmvattensystemet och skapar oss en bild av hur anläggningen ser ut. Vi analyserar därefter resultatet och föreslår åtgärder, säger Anders.

Besparing på 23 procent per år

Resultaten är ofta förbluffande, även i de fall det bara är aktuellt med några mindre åtgärder. En tappvattenstid på 1,5 minut kan ofta sänkas så mycket som till 20 sekunder genom VVC-optimering. Anders berättar om ett projekt i Göteborg där de optimerade varmvattensystemet i ett bostadshus.

– Efter vår kartläggning och efterföljande åtgärder fick vi ner vattenförbrukningen med 40 procent under de första månaderna och därefter till ett snitt på 23 procent per år. Det motsvarade ungefär 700 kubikmeter vatten per månad i det aktuella bostadshuset, avslutar Anders.

Bland kunderna finns en lång rad stora fastighetsägare, däribland Bostads AB Poseidon, Göteborgs bostadsaktiebolag och HSB. Canmera skriver mer om hur man energioptimering och optimering av varmvattensystem på www.canmera.se/vvc.