HEAB Byggnadsställningar vid Slottet
Renoveringen av Kungliga Slottet i Stockholm påbörjades 2011 och beräknas pågå i 25 år.

Specialister på byggnadsställningar

ByggI nära samarbete med sina kunder tar Heab Byggställningar AB fram den optimala lösningen för en säker byggställning eller arbetsplattform. Företaget har regionkontor i Stockholm, Malmö, Gistad i Östergötland och huvudkontor i Malmö.

Familjeföretaget Heab Byggställningar AB startades av Jan Hassel 1986 och drivs idag av hans son Jimmy Hassel. Företaget har cirka 180 anställda. Det centrala i verksamheten har alltid varit att se till att kunderna kan bedriva en effektiv och säker produktion.

Väderskyd HEAB Byggnadsstallningar
Väderskydd över tak

– Vi ligger i framkant när det gäller en säker arbetsmiljö. Redan innan det fanns ett krav på marknaden om att medarbetarna skulle ha fallskydd införde vi personliga fallskydd på all personal som befinner sig på mer än två meters höjd, berättar Kjell Jonsson, regionchef på Heab i Stockholm.

Kärnverksamheten för Heab är fasadställningar, men företaget erbjuder även väderskydd, industriställningar och broställningar. Ett väderskydd, som täcker in hela hus, är en bra försäkring mot kostsamma materialskador och väderrelaterade förseningar. Det skapar även en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Ställningar för industrin och broar

Inom industrin vänder sig Heab mot allt från pappersbruk och värmeverk till cementfabriker och kärnkraftverk.
– Avdelningen för industriställningar finns i Östergötland, men de jobbar från Stockholm till Skåne. Om något fel uppstår på en industriställning har vi en grupp med ställningsbyggare som är redo hela tiden att rycka in och åtgärda felen, berättar Kjell Jonsson.

Inom broställningar används andra ställningssystem som klarar de extrema laster det rör sig om.
– RMD Kwikforms system tillhör branschens kraftfullaste. Heabs brosektion är generalagent för RMD Kwikform i Sverige och Danmark, och vi använder oss uteslutande av deras produkter i de här sammanhangen, säger Kjell Jonsson.

Renovering av slottet

Montör HEAB Byggnadsställningar
Montör HEAB Byggnadsställningar

Renoveringen av Kungliga Slottet i Stockholm påbörjades 2011 och beräknas pågå i 25 år. Arbetet är uppbyggt i etapper och Heab Stockholm har byggt ställningar i etapp 1, 2 och för den pågående etappen 3.

– Vi gör i huvudsak punktinsatser i början när vi bygger ställning och i slutet när den ska ner, berättar Kjell Jonsson.

Heabs samtliga depåer är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 sedan 1998 och arbetsmiljöcertifierade sedan 2012. En av depåerna är miljöcertifierade och till årets slut ska alla företagets depåer vara miljöcertifierade.

– Inför framtiden är vi intresserade av att växa organiskt och ta större marknadsandelar i alla regioner där vi är aktiva, säger Kjell Jonsson avslutningsvis.

Läs mer om Heab Byggnadsställningar på www.heab.se

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se