Norgips Flex-system
Norgips har med undertakssystemet Flex försökt lösa problemen med tidsåtgång och den arbetskostnad som krävs idag.

Spara tid och pengar med Norgips Flex

MaterialKostnaden för enskilda material till ett bygge är oftast låg i jämförelse med till exempel arbetskostnaden som är den absolut dyraste komponenten i ett bygge. Vid många tillfällen kan en extra fundering kring vilket material man väljer spara stora summor genom att arbetstiden minskar. Med undertakssystemet Flex vill byggmaterialföretaget Norgips hjälpa byggföretag att spara både tid och pengar.

Att bygga hus är något som är kostsamt, inte bara ur materialsynpunkt utan även ur arbetskostnadssynpunkt. Det kan därför vara fördelaktigt att leta efter produkter som bibehåller kvaliteten och samtidigt reducerar arbetskostnaden. Norgips har med undertakssystemet Flex lyckats uppnå precis detta.

Vi har talat med Johan Henriksson, produktchef på Norgips, om systemet som i studier har halverat arbetstiden.

Höga arbetskostnader

Arbetskostnaden uppgår i de flesta byggen till mer än 40 procent av totalkostnaden.

– Med dagens höga arbetskostnader borde man lägga en liten stund på att fundera över hur man kan arbeta smartare med rätt produkter, säger Johan.

En av de största tidstjuvarna är nedpendlade undertak som ofta är väldigt tidskrävande då stommen till ett traditionellt undertak skruvas samman. Ett undertak på 100 kvadratmeter kräver ca 600 skruv bara till stommen. Större delen av dem skruvas dessutom underifrån vilket är både oergonomiskt och tidskrävande.

Appliceras smidigt med beslag

Norgips Flex undertak
Undertak av lättviksreglar

Norgips har med undertakssystemet Flex försökt lösa problemen med tidsåtgång och den arbetskostnad som krävs idag. Flex har flera fördelar jämfört med traditionella undertak, såväl ergonomiska som tidsbesparande.

– Flex består av ett antal lättviktsreglar som med hjälp av beslag snabbt och smidigt fästs i taket. Med hjälp av Flex behövs endast några få skruv för att få stommen på plats, ergonomiskt och ekonomiskt, säger Johan.

Tillsammans med Erlandsson Bygg har Norgips genomfört en studie för att undersöka en eventuell tidsbesparing med Flex. På ett bygge i Kungshamn byggde man första lägenheten på det traditionella sättet. I den andra lägenheten byggde man med Norgips Flex där resultatet blev förvånande 54 procent snabbare applicering.

Rätt längd från början

Enligt exakt samma tankegångar, att spara tid för slutanvändaren, så erbjuder Norgips leverans av speciallängder för deras gipsskivor. I stället för att köpa standardlängder som sedan måste anpassas på bygget så kan byggföretag beställa rätt längder från början.

På det sättet sparar man tid i flera omgångar, både vid själva montaget av skivorna men också genom eliminering av bortforslande av avkapat material samt lägre kostnader för deponi. Dessutom ska man komma ihåg att man har betalat även för allt det material man sedan deponerar.

Nedan kan du se en kort film om undertakssystemet Flex. På www.norgips.se går det att läsa mer om Flex och företagets andra gipsprodukter.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se