BASF - Kemi
Master X-Seed är ett tillsatsmedel som man tillsätter i färsk betong, och ingår i BASFs varumärke mot byggbranschen Master Builders Solutions.

Snabbare vinterbygge med Master X-Seed

MaterialSom världens största kemiföretag arbetar BASF idag med att skapa innovativa lösningar för alla industrier världen över. Med det framgångsrika konceptet Master X-Seed, har företaget gjort ett stort tekniskt genombrott som kan rationalisera och förenkla vinterbyggen över hela världen.

Den framgångsrika betongacceleratorn Master X-Seed var ett resultat av ett lyckat samarbete mellan flera olika forskningsenheter inom BASF. Produkten utvecklades för att accelerera betonghärdningen i allmänhet men fick som spinoff-effekt en extremt kyltålighet. Som resultat kan man numera gjuta betong ohindrat under vintertid.

En hållbar vinterlösning

Master X-Seed är ett tillsatsmedel som man tillsätter i färsk betong, och ingår i BASFs varumärke mot byggbranschen Master Builders Solutions. Tillsatsen fungerar som ett frö eller katalysator, som skapar en egen kraft och härdar betongen inifrån. BASFs marknadschef Per Berglund, berättar om den lyckosamma effekten kyltålighet, som tillkom i utvecklingsarbetet av betongacceleratorn:

BASF - Master X
Partiklar i Master X-Seed från BASF.

– I Sverige har vi extremt tuffa krav under vintertid varpå vi traditionellt sätt värmer betongen utifrån med energikrävande uppvärmingssystem. Med Master X-Seed fortsätter betongen av egen kraft att inifrån, vilket ger en hållbar vinterlösning som är kostnadseffektiv där du kan bygga snabbare med mindre resurser.

Utvecklingen för Master X-Seed började för fem år sedan och är idag en välbeprövad teknik. Per menar att det är ett förutsägbart, rubust system för vinterbetong som gör en stor skillnad i tidseffektivitet.

Skapar industrilösningar över hela världen

I många länder stänger man byggen för vintern på grund av kylan då betong vanligtvis inte härdar under fem grader. I Sverige fortsätter vi dock övrig byggnation som vanligt, trots att vi har ett extremt tufft klimat. Med Master X-Seed kan man nu fortsätta gjuta under vintertid, i såväl Sverige som andra kalla länder.

– Sett på tillsatsmedel för betong är vi marknadsledande både i Sverige och Europa. Vi finns representerade på alla attraktiva marknader i Europa med kontor i Stockholm och Göteborg samt på ett antal hemmakontor för säljarna över hela Sverige, berättar Per.

Stärker sitt varumärke

Master X-Seed är en del av BASFs nya paraplykoncept Master Builders Solutions. Då BASF är verksamma inom många affärsområden ville företaget positionera sig mot byggbranschen och skapa ett tydligt varumärke för sina produkter. Med Master Builders Solution gick BASF från att ha ett trettiotal olika varumärken till att skapa ett gemensamt.

– Syftet var att skapa en tydligare identitet gentemot byggbranschen. Vi vill sammanlänka alla de kompetenser och kunskaper vi har inom alla områden över hela världen och få våra kunder att känna att alla våra produkter kommer från samma källa, säger Per.

www.master-builders-solutions.basf.se kan du läsa mer om det unika koncept Master Builders Solution, samt om BASFs utpräglade hållbarhetstänk där alla deras produkter har gått igenom en unik hållbarhetsbedömning.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se