Rejäl Byggkonsult - Underhållsplanering & Bostadsrättsförening
Med en ordentlig underhållsplanering får hela föreningen en detaljerad bild av hur huset faktiskt mår.

Smartare planering av underhåll i din bostadsrättsförening

InredningEftersatt fastighetsunderhåll i kombination med låga avsättningar riskerar att utmynna i chockhöjda avgifter för bostadsrättsägare när kostnaderna för underhållet väl kommer. Lösningen på problemet är smartare underhållsplanering.

Underhållsområden
  • Mark: All mark som tillhör fastigheten och det som står på den.
  • Fasader: Fasadmaterial, fönster, portar, balkonger, stuprännor mm.
  • Tak: Takbeläggning, huvar, stegar, gångbryggor, skorstenar mm.
  • Invändiga gemensamma utrymmen: Trapphus, gångar, tvättstugor, förråd, vind, lokaler mm.
  • Installationer: Värme, ventilation, vatten, avlopp, el mm.

Underhållsplanering innebär en återgång till en mer sund och långsiktig förvaltning av bostadsrättsfastigheter. Genom att planera för kommande underhåll och spara pengar i tid slipper föreningens medlemmar obehagliga överraskningar när fastigheten behöver renoveras.

– Det finns många fördelar med att upprätta en underhållsplan. Det finns en stor trygghet i att alla i bostadsrättsföreningen vet vilket underhåll som kommer krävas under de kommande åren och hur mycket det kommer kosta, säger Anton Klintenberg, affärsutvecklingschef på Rejäl Byggkonsult.

Full koll på hela fastigheten

Många bostadsrättsägare har bra koll på sin egen lägenhet men långt från alltid vetskap om hur hela fastigheten mår. Med en ordentlig underhållsplanering får hela föreningen en detaljerad bild av hur huset faktiskt mår, och vad som ska göras för att det ska fortsätta må bra.

Långsiktig planering av underhåll kan enkelt förklaras som en guide hur man bäst tar hand om fastigheten för att det ska hålla gott skick under många år. En bra underhållsplan berättar vad som behöver göras, när det ska göras och hur mycket det kommer att kosta.

– Det är långt ifrån alla bostadsrättsägare som verkligen vet hur mycket deras förening avsätter för framtida underhåll av fastigheten, och om den summan är tillräcklig för att klara av det, berättar Anton Klintenberg.

Arbeta förebyggande är billigare

Att arbeta förebyggande är i de flesta fall billigare än åtgärda ett akut underhållsbehov som uppstått för att man väntat för länge. Ett exempel är målning av träfönster, där det ofta räcker med enbart målning om arbetet görs preventivt. Väntar man för länge kan det uppstå rötskador som kan innebära långt mer kostsamma renoveringar.

Med en ordentlig underhållsplan kan din bostadsrättsförening också spara pengar genom prioritering och samordning av olika underhåll i stora projekt. Om man bakar ihop alla små åtgärder av samma slag i stora totalentreprenader kan man spara mycket pengar och tid.

Enkel överblick

Rejäl Byggkonsult - Underhållsplanering
Med underhållsplanering kan din bostadsrättsförening spara pengar.
Att låta en expert upprätta en detaljerad underhållsplan innebär också att styrelsen får det betydligt lättare att få en övergripande bild över framtidens renoveringsarbete. Underhållsplaneringen blir som en enkel checklista att utgå från.

– Istället för att ha segdragna diskussioner om vad man ska göra och vilket underhåll som krävs, så har man redan ett färdigt beslutsunderlag. Det gör hela föreningens och styrelsens arbete mycket lättare, säger Anton Klintenberg.

På hösten för man in nästa års underhåll i kommande budget, vilket gör det enkelt även för den ekonomiska förvaltaren och revisorn. Då ser de redan tidigt om man klarar kommande underhåll ekonomiskt och om avgifterna ligger på rätt nivå.

Med en underhållsplan att arbeta efter vet man redan i förväg hur mycket kommande underhåll kommer att kosta, hur mycket man kan behöva låna eller om avgifterna behöver höjas för att slippa framtida chockhöjningar. Man kan alltså göra en sakta upptrappning snarare än en chockhöjning vid akuta underhållsbehov.

Läs mer om hur du och din bostadsrättsförening kan få koll på fastighetens nuvarande och kommande underhåll samt lägga upp en smart plan för framtiden, på www.rejalbyggkonsult.se.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se