Presenteras av Kingspan Insulation
Kingspan - smart isolering
Foto: Kingspan

Smart isolering viktigt för framtidens byggande

Kingspan Insulation är ett världsledande företag inom smarta isoleringsmaterial. Kingspan har varit verksamma i Sverige i cirka tio år. Under de senaste åren har de märkt att det har skett ett skifte i branschen till förmån för högeffektiva isoleringslösningar.

Kingspan logo

Byggbranschen i Sverige börjar på allvar få upp ögonen för nyttan med högeffektiva isoleringsmaterial. Kingspan är en av pionjärerna på området med produkter som Kooltherm och Therma. Det sistnämnda är en PIR-isolering som lämpar sig för låglutande tak. Kingspan har märk att efterfrågan på företagets produkter har ökat dramatisk under de senaste åren.

– När jag började på Kingspan för tre år sedan omsatte vi omkring 30 miljoner. Då var det svårt att tro att vi skulle omsätta över hundra miljoner idag, säger Mattias Wester, Specification Manager på Kingspan Insulation AB.

Kingspan - Focken i Västerås
Projektet Focken i Västerås. Foto: Kingspan

Mycket att vinna med högeffektiv isolering

Den nya generationen isoleringsmaterial har en rad fördelar jämfört med de gamla. En uppenbar fördel är att de helt enkelt isolerar bättre. Kooltherm har ett lambdavärde på 0,020 vilket är nästan dubbelt så bra som traditionella material som mineralull och cellplast.

Om man använder ett högeffektivt isoleringsmaterial som till exempel Kooltherm, så kan man minska tjockleken på en vägg med ca 30-50 procent jämfört med ett traditionellt isoleringsmaterial. Detta innebär naturligtvis en stor ekonomisk fördel till exempel vid nyproduktion där varje centimeter boyta är värdefull.

Kingspans högeffektiva isoleringsmaterial har också väldigt goda brandegenskaper, vilket gör att materialet kan användas enligt svenska byggregler för i stort sett alla användningsområden. Dessutom tillverkas Kooltherm i en klimatsmart process för minsta möjliga miljöpåverkan. Något som är viktigt i en bransch där hållbart byggande blir allt viktigare.

Informationsträffar ska höja kunskaperna

En framgångsfaktor för Kingspan har varit att man genom åren har lagt ner ett stort arbete för att sprida kunskapen om högeffektiva isoleringsmaterial. Det här arbetet tänker man fortsätta med och planerar därför att tillsammans med en samarbetspartner bjuda in intressenter i branschen till en serie informationsträffar med start efter sommaren.

– Vi tycker att det är viktigt att både byggingenjörer och brandkonsulter verkligen förstår material som Kooltherm och vilka goda egenskaper de har. Det finns stora vinster att göra för alla inblandade. Dels ekonomiskt men även vad gäller brandsäkerhet och ur miljösynpunkt, berättar Mattias Wester.

Under Nordbygg den 10-13 april finns det möjlighet att träffa Kingspan i monter C06:43. På www.kingspan.com/se finns mer information om Kooltherm, smart isolering och företagets andra produkter.