Presenteras av dBarrier®
dBarrier - Byggstallning
Foto: Järven Group

Smart fallskydd gör byggarbetsplatser säkrare, tystare och väderskyddade

Ingen arbetsgrupp i Sverige har en så farlig arbetssituation som byggarbetare. Statistiken för olyckor på byggarbetsplatser runt om i landet är nedslående. Tillförlitliga byggställningar är ett viktigt första steg för att få färre fallolyckor.

dBarrier - Logotyp - Ny

Att ramla eller falla är de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor på byggarbetsplatser. Antalet fallolyckor har till och med ökat de senaste åren enligt AFA Försäkringar. Ett fall från en byggnadsställning leder ofta till allvarliga skador eller i värsta scenariot, dödsfall. Helt oacceptabelt, tycker Dag Nordin på Järven Group, som tillverkar dBarrier® ett skydd som fästs på byggnadsställningar.

Skyddet som fästs utanpå ringmodulställningar skyddar arbetarna under tiden som byggnadsarbetet är igång. dBarrier® ökar säkerheten genom att fungera som fallskydd men fungerar även som bullerskydd samt skydd för regn, snö och vind.

Säkert och tryggt på hög höjd

dBarrier - Järven
Foto: Järven Group

– Vi vill sänka de dystra siffrorna i olycksstatistiken på svenska byggarbetsplatser. Med den kunskap och erfarenhet vi har, och med dessa professionella skydd så ska fallolyckor inte behöva ske överhuvudtaget, säger Dag.

Modulerna fäst enkelt upp med en patenterad fästanordning. Hela byggnadsställningen blir omsluten och möjliggör arbete på hög höjd utan att tumma på säkerheten. Förutom att säkra mot fallolyckor finns en rad andra fördelar med dBarrier®.

Fallskydd, bullerskydd och väderskydd

Enligt Dag Nordin kan man skapa en helt kontrollerad arbetsmiljö på ringmodulställningen med dBarrier®. Byggnaden hålls torr under byggtiden, något som kan hindra mögelskador samt ge rejäla energibesparingar. dBarrier® fungerar även som effektivt bullerskydd, något som gynnar alla som bor och vistas nära byggarbetsplatsen. Läs mer om dBarrier® och användningsområden, läs mer om bullerskydd eller kontakta dBarrier® för information om försäljning.