Presenteras av Servistik
Servistik - Urban Escape
Foto: Servistik

Smart bygglogistik tar byggbranschen in i framtiden

Större byggprojekt ställer stora krav på logistiken, inte minst i storstäder där trafiksituationen skapar ytterligare utmaningar. Det vill Servistik lösa med fokus på bygglogistik, last mile och just-in-time-leveranser.

Bygg- och anläggningsrelaterade transporter står för en stor del av den totala godsmängden räknat i ton i Storstockholm. Det hela förvärras av att få transporter samlastas eller samordnas.

Det påverkar både trafiksituationen och miljön kraftigt och den bristande logistiken har också en rad andra följder. Det vill företaget Servistik ändra på som med sitt bygglogistikcenter i Sätra och egenutvecklade logistiksystem vill ta byggbranschen in i framtiden.

Michael Utterström - Servistik
Michael Utterström, marknadschef på Servistik. Foto: Servistik

Framtidens bygglogistik

Vid E4:an på väg in till Stockholm ligger företagets logistikcenter dit allt utom det allra största godset körs. Här samlas allt gods för samlastning och utkörning till byggarbetsplatser. Det kan minska antalet leveranser med över 80 procent och ger full spårbarhet för allt gods i företagets system, Serviplan.

– Vi pratar ofta om det som brukar kallas last mile och just-in-time-leveranser. Det har inte bara stora vinster i minskat antal transporter och minimerad miljöpåverkan utan också en effektivare materialhantering och mer kostnadseffektiva leveranser, förklarar Michael Utterström, marknadschef på Servistik.

Den sista milen in till centrala Stockholm står enligt Michael för omkring en fjärdedel av transportkostnaden. Med just-in-time-leveranser får man en effektivare materialplanering där rätt mängd gods alltid finns på plats. Det är väldigt viktigt då studier visar att upp till 25 procent av en byggnadsarbetares arbetstid går åt till materialhantering.

Framgångsrikt cityprojekt

Ett av företagets senaste projekt som tydligt visar på effekterna är Urban Escape. Det är en stor satsning av AMF Fastigheter och ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Stockholms innerstad på många år, vilket därför ställde stora krav på logistiken.

AMF Fastigheter insåg att om man ska genomföra ett projekt av den här storleken i centrala Stockholm samtidigt som andra pågående projekt så kan inte transporter och entreprenörer köra hur som helst. Ramirent fick APO-ansvaret och valde Servistik som partner för logistik och materialhantering.

– Enligt våra beräkningar så har vi kunnat minska antalet transporter med 82 procent till byggprojektet. Urban Escape hade troligtvis inte klarat sig utan en sådan här logistiklösning, inte minst då man hållit öppet hela tiden och har 60 000 besökare om dagen i bottenplan, avslutar Michael.

Bättre bygglogistik för både fysiska transporter och information är avgörande för att skapa framtidens Smarta Städer. På www.servistik.se finns mer information om företagets lösningar för bygglogistik, hur det fungerar och effekterna.