Presenteras av Engman Services
Engman Services - butiksbyggnation
Foto: Engman Services

Siktet inställt på Sverige för känd byggentreprenör i Österbotten

Finlandssvenska Engman Services Ab är kända för sina butiksbyggen i Finland, bland dessa för norska Varner-Gruppen. Nu är siktet inställt på Sverige och med den brist som råder på duktiga entreprenörer och hantverkare inom byggsektorn, ser aktören att de har en funktion att fylla.

Engman Services logo

Med sin breda kompetens och skickliga hantverkare utför Engman Services idag arbeten inom allt från projektledning, byggnadsarbeten till fastighetsskötsel och elinstallationer. Jan Engman, styrelseordförande för Engman Services, är övertygad om att företaget kan bistå med sin yrkeskunskap, i den brist som råder inom byggnadssektorn i Sverige.

Ser ett ökat behov i Sverige

Idag arbetar Engman Services med bygg- och entreprenadarbeten över hela Finland. Nu vill aktören expandera i Sverige, initialt som underleverantör till lokala entreprenörer, men på sikt även etablera en egen bas i Sverige.

– Som finlandsvenskar har vi den stora fördelen att vi kan språket och vi befinner oss geografiskt sett nära Väster- och Norrbotten. Därför är det inget problem för oss att utföra entreprenader över hela Sverige, förklarar Jan.

Engman Services - husbyggnation
Foto: Engman Services

Hög tilltro och flexibilitet

Med ett mångsidigt kunnande inom bygg och entreprenad har Engman Services lätt att anpassa sig efter kundernas krav och önskemål. Tack vare sin flexibilitet har företaget redan etablerat en hög tilltro på den finska marknaden, något som Jan ser som en orsak till att kunna expandera i Sverige:

– Vi är ett företag som står med fötterna på jorden och håller vad vi lovar till våra kunder. Vi utför entreprenader av hög kvalitet och effektivitet. Det finns en stor kunskap här i Österbotten och jag är övertygad om att vi har mycket att erbjuda i Sverige.

Fokus på totalentreprenad

Idag arbetar Engman Services gärna med totalentreprenad, men tar sig även an delprojekt. Enligt Jan handlar allt om att vara flexibel och att möta sina kunders behov, med en bred kompetens och kunskap inom företaget. I Vasa har byggföretaget utfört många kontors- och fastighetsrenoveringar samt nybyggnationer av allt från sommarstugor till villor.

– Det är en styrka att vi kan ta hand om hela projekt och vi arbetar gärna med kunder som eftersträvar och uppskattar den höga kvalitet vi står för, avslutar Jan.

engmanservices.fi kan du läsa mer om företagets breda kompetens inom bygg- och entreprenadarbeten.