Klätterapan - Trädfällning & arborist
Varje år sker flera olyckor kring trädfällning där okunskap eller ovana ofta är en bidragande faktor.

Se upp för fallande träd

BostadNär våren är på ingång är det tid för villaägare runt om i landet att vårstäda i trädgården. För många villaägare innebär våren också tid för trädfällning. Något som ofta faller i glömska är riskerna som är förknippade med trädfällning och varje år sker flera olyckor i samband med fällning av träd.


Efter månader av mörker är vintern över och det är hög tid för den årliga vårstädningen hos villaägare runt om i landet. Fallna grenar ska bortforslas, blommor planteras och träd fällas för att göra fint i trädgården. Men allt arbete som sker i trädgården är inte utan risker. Varje år sker flera olyckor kring trädfällning där okunskap eller ovana ofta är en bidragande faktor.

Privatpersoner drabbas mest

De senaste åren har över 550 arbetsolyckor registrerats hos Arbetsmiljöverket i samband med trädfällning. Av dessa olyckor har fler än tio resulterat i dödsfall. På grund av den oroväckande statistiken har Arbetsmiljöverket sedan 2012 valt att införa en föreskrift för användandet av motorkedje- och röjsågar.

Klätterapan - Trädfällning
Trädfällning kräver kompetens och erfarenhet.
Föreskriften innehåller krav och förhållningssätt för användandet av sågar men gäller endast professionella trädfällare och således inte privatpersoner. Eric Karlsson, arbetsledare på Stockholmsbaserade trädfällningsföretaget Klätterapan AB, påpekar dock att de flesta olyckor drabbar privatpersoner.

– De som omkommer är inte proffsen, utan det är någon som ska fälla trädet själv hemma. Alla typer av olyckor, såväl de som drabbar professionella aktörer som privatpersoner, registreras som arbetsskador hos Arbetsmiljöverket. Bland oss utbildade är det ganska få olyckor, säger Eric Karlsson.

Olyckor i form av fallande träd är mycket vanliga. Personolyckor präglas oftast av kroppsskador från fallande träd och större grenar i fall där felberäkningar har gjorts i hur trädet kommer falla eller att trädet i sig har varit ruttet. Skador på fast egendom är även dessa vanligt förekommande skadeärenden hos försäkringsbolag.

Certifierad trädfällare ett säkert kort

Att använda sig av en certifierad trädfällare är att rekommendera för att få ett så riskfritt resultat som möjligt. I och med Arbetsmiljöverkets föreskrift måste den som framför sådana redskap professionellt ha avlagt ett teoretiskt och praktiskt prov, ett så kallat motorsågskörkort. En sådan utbildning erbjuds av såväl Skogsstyrelsen som intresseorganisationen Säker Skog.

– Det blir ju bättre med mer säkerhet. Alla våra trädfällare innehar motorsågskörkort A och B för att säkra kompetensen, säger Eric Karlsson.

Flexibilitet & personligt kundbemötande

Klätterapan AB har sedan starten 2004 specialiserat sig på trädfällningsuppdrag åt främst privatpersoner. Till de vanligaste projekten hör fällning av ett eller två träd på en villatomt där kunden känner sig osäker i hur man bäst löser problemet. Det är därför rekommenderat att anlita en professionell trädfällare för att försäkra sig om att skador på såväl person som egendom inte sker.

Under uppdrag ute hos kunden ansvarar en arbetsledare från Klätterapan AB för säkerheten och varje enskilt projekt sköts med största omsorg. Den nära kontakt som arbetsledaren har med kunden leder till ett personligt kundbemötande där man alltid håller en dialog för att se till att trädfällningen går säkert till.

På hösten erbjuder företaget tjänster inom trädbeskärning och använder sig då uteslutande av utbildade arborister. Du kan läsa mer om Klätterapan AB och deras tjänster på deras webbsida www.klatterapan.se.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se