Hörmann - portar, lastbryggor och porthus
Allt fler industrier blir mer beroende av en fungerande logistik, speciellt inom industrier och centrallager där trafiken är hög med både inkommande och utgående gods - Foto: Porträttstudion

Säkra logistiken med kvalitetsportar

TransportFör många företag är logistiken en av de vitalaste delarna i verksamheten. Det är därför ytterst viktigt att ha pålitliga portar som fungerar som de skall för att förhindra produktionsstopp och olyckor.

Allt fler industrier blir mer beroende av en fungerande logistik, speciellt inom industrier och centrallager där trafiken är hög med både inkommande och utgående gods. En funktionsstörning i någon av företagets portar är inte bara en fara för personalen utan kan också innebära ett produktionsstopp.

-Har man inte en bra kvalitet på portarna så kan en hel produktion störas eller i värsta fall stå stilla, något som snabbt blir dyrt för företaget. Nya portar och grindar är stora investeringar så det är därför viktigt att man väljer rätt port för rätt arbetsuppgift, berättar Per Wetterdahl, VD för Hörmann Sverige.

Faktaruta

Enligt Boverkets föreskrifter gällande maskindrivna industriportar så ska de genomgå service två gånger per år.

Utöver det ska portarna även besiktigas vart annat år av en fristående besiktningsorganisation för att kontrollera att säkerhetsfunktionerna fungerar som de skall för att minimera olycksrisken.

Största leverantören i Europa

Det tyska familjeföretaget Hörmann har sedan 50-talet tillverkat portar i egen regi och idag återfinns deras sortiment över hela världen. Företaget är uppdelat i två divisioner; en konsumentdivision och en industridivision, där de sedan länge
varit sverigeledande inom garageportar för privat bruk.

Som största leverantör i Europa av byggelement för industrin vet Hörmann-gruppen att kvalitet och innovation är nyckelorden som står bakom deras framgång.

-Vi kan hålla en väldigt hög tysk kvalitet eftersom vi tillverkar våra portar i de egna fabrikerna i Europa och har full insyn i hela ledet. Vi gör även de mekaniska delarna till porten och utvecklar styrutrustningen och maskineriet, så vi är med från tillverkningen till det att porten sitter på plats hos kund, förklarar Per.

Hörmann:s portar är dessutom främst konstruerade av stål vilket tål mer åverkan än aluminium som många konkurrenter idag använder.

Servicen är viktigast

Portar innehåller flera rörliga delar och drivs oftast av ett maskineri styrt av finelektronik. Vissa portar får arbeta hårt så slitage är alltid en faktor som ställer höga krav på tillverkaren, men också på att man sköter servicen av porten ordentligt.

Per ser en klar trend i att skötseln och servicen av portar har ökat eftersom det kan bli både dyrt och farligt den dagen de inte fungerar.

-Beroende på vad för verksamhet portarna sitter i så är slitaget på industriprodukter generellt större, vilket kräver en högre tillsyn och service. Köper man för dålig kvalitet och struntar i service så kan man behöva byta ut porten redan efter 5 år. Med rätt service och skötsel så blir livslängden mycket längre och allt fler ser ekonomin i att teckna serviceavtal med oss, berättar Per.

På industrisidan tillhandahåller Hörmann en egen rikstäckande service och montage-organisation som monterar och servar deras kunders portar, oavsett tillverkare. Att de har en servicejour som är öppen dygnet runt är dessutom något som fått landsting och räddningstjänsten att välja deras produkter.

Får aldrig krångla

Brandstation i Motala
Brandstation i Motala – Foto: Magnus Wahman

Hörmann utför flera arbeten för landsting och räddningstjänsten där de bygger portar för ambulansgarage, brandstationer och häkten. Dessa förtroendeuppdrag kräver kvalitetslösningar som aldrig får krångla.

-Vi var med nu senast när de skulle bygga en stor brandstation i Motala. Precis som på industrisidan så är alla uppdrag unika och orderbundna, så inget projekt är det andra likt och det finns inga standardlösningar. I det här fallet ställde de väldigt höga krav på kvaliteten och funktionen, så det var roligt att uppdraget gick till oss, berättar Per.

Hörmanns huvudkontor ligger i Örebro, och tillsammans med sina åtta regionkontor och återförsäljare täcker de in hela landet. Besök www.hoermann.se för att läsa mer om familjeföretaget som öppnat portar i över 60 år.