Rillco - Kedertak
Rillcos nya XXL-kedertak.

Säkra ditt bygge med nytt väderskyddstak

SäkerhetVid takreparation, om- och nybyggnationer kan väderskyddstak användas för att skydda byggnaden samt skapa en arbetsmiljö som inte påverkas av väder. Nyligen lanserades det smarta XXL-kedertaket i Norden för just detta ändamål.

Om ett tak blåst av eller drabbats av brand behöver detta åtgärdas snabbt för skydda fastigheten. Denna process kan underlättas betydligt med ett väderskyddstak. Rillco är företaget som tagit fram det smarta XXL-kedertaket speciellt anpassat för vårt nordiska klimat.

Väderskyddstaket XXL-kedertak

I Sverige har man tidigare använt inteckning av ställning för skydd av byggfasader, något som tyvärr inte täcker taket på byggnaden. Först nu har vi i Sverige börjat använda väderskyddstak som är fördelaktigt vid såväl takreparationer som om- och nybyggnation.

– Vårt nya XXL-kedertak är ett slitstarkt temporärt tak som skyddar fastigheten mot regn, snö och vind samtidigt som det håller helt tätt. Väderskyddstaket skyddar även mot annan yttre påverkan som smuts och damm, något som skapar en god arbetsmiljö, förklarar Harry Sneitz som är vd på Rillco.

XXL-kedertak är benvitt till färgen för att släppa igenom så mycket ljus som möjligt för byggarbetarna. I Finland har väderskyddstak i princip blivit obligatoriska och används vid cirka 90 procent av byggen. Först nu har väderskyddstak börjat etablera sig i Stockholm och större orter i Sverige, varpå Rillco ska lansera XXL-kedertak i Sverige.

Fri spännvidd på 35 meter

Namnet XXL-kedertak kommer från att takstolen har extra långt spann. Enligt beräkningar som Rillco har fått från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) i Borås, har deras kedertak ett tillförlitligt spann på 35 meter utan att behövas stöttas upp. Kedertaket består av aluminiumbalkar som bultas ihop. Därefter trär man in en kraftig plastduk monterad i kederskenan som gör att duken håller helt tätt.

– När man satt upp alla takstolar med cirka 2,5 meters avstånd, förbinds varje takstol med horisontalelement som gör att den fria spännvidden klarar minst 35 meter, samt ytterligare 10 meter vid extra förstärkningar. Från taknocken på 4 meter har duken en lutning på cirka 20 grader, förklarar Harry.

Säkra QSR moduler

Rillco - QSR-modul
Rillcos säkra QSR moduler med få delar.

För att bära upp väderskyddstaken krävs oftast ställningar. Ett av dessa ställningssystem är Rillcos QSR, en modulställning som är till för såväl fasad som industriändamål. QSR klarar den tyngsta lastklassen, klass 6, och kommer i Klassisk och Flex.

– QSR har cirka 17 procent färre delar vilket ger en lägre totalvikt jämfört med andra ställningssystem. Det blir även färre delar att köpa in och hantera, vilket i slutändan innebär en lägre arbetskostnad, avslutar Harry.

Idag kontrolleras samtliga Rillcos produkter av SP i Borås för säker kvalitetskontroll och verifiering. På www.rillco.com kan du läsa mer om Rillcos smarta XXL-kedertak och hur de kan skydda din fastighet.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se