Presenteras av Mindmancer
Mindmancer - Bevakning
Med Mindmancers unika koncept Skolbevakaren kan man förebygga skadegörelse och minska risken för brand på skolor.

Säkerhetsföretag skyddar de 100 mest utsatta skolorna

Skolor i Sverige utsätts för allt mer skadegörelse där endast anlagda bränder orsakar kostnader för över 500 miljoner kronor per år. Nu ger säkerhetsföretaget Mindmancer därför kameror till våra 100 mest utsatta skolor och ett års fri bevakning.

Mindmancer logo

”Det existerar ett starkt samband mellan omfattningen av skadegörelse i skolan och anlagda bränder. Ju mindre skadegörelse, desto mindre är sannolikheten för bränder. Skadegörelsen påverkas i sin tur av hur eleverna trivs i skolan och av hur vanligt det är med mobbning. […] I en trygg och trivsam skola minskar därför riskerna för skolbränder.” (Skolverket, 2014)

Nominera en utsatt skola här.

Erbjuder allt i ett

Mindmancers unika koncept Skolbevakaren har haft stora framgångar i att minska skadegörelsen och risken för brand på skolor. Dels genom det förebyggande arbetet men genom att kunna upptäcka och stoppa anlagda bränder snabbare.

– Tänk dig att du kan förebygga skadegörelse, ha kontroll på vad som försiggår på skolgården efter skoltid och samtidigt skydda elevernas integritet – allt med en och samma bevakningslösning. Skolbevakaren är framtagen specifikt med skolgården i åtanke och alla utmaningar och krav som den miljön medför, säger Johnny Berlic, vd på Mindmancer.

Reagerar vid ovanligheter

Mindmancer - kameraövervakning
Till skillnad från vanliga bevakningssystem så reagerar Skolbevakaren på rörelsemönster och larmar vid ovanligheter.

Till skillnad från vanliga bevakningssystem som larmar så fort någonting händer på området så fokuserar Skolbevakaren på rörelsemönster och larmar istället vid ovanligheter. Den bortser ifrån personer som bara passerar men reagerar om folksamlingar uppehåller sig på området under en längre period. Johnny berättar mer:

– Vi har även implementerat vad vi kallar anonymisering, vilket gör det omöjligt att identifiera personerna på kamerabilden. Förutom att skydda den personliga integriteten så ser vi också till att Skolbevakaren uppfyller kraven i kameraövervakningslagen då det inte räknas som övervakning om det är omöjligt att identifiera personerna.

Nominera en utsatt skola

Mindmancer vill att fler ska få chansen och pröva intelligent kamerabevakning för att ta del av den framgång Skolbevakaren haft i att skydda skolor. Därför vill Mindmancer nu ge en trygghetskamera med ett års fri bevakning kopplad till larmcentral, till de 100 mest skadedrabbade skolorna i Sverige.

– Vi räknar med att det kommer minska kostnader för skadegörelse med mer är 10 miljoner kronor per år samt att flertalet bränder kommer stoppas vilket ger stora positiva effekter för samhället. Vi tar hand om allting från planering, montering och driftövervakning av systemet och efter årets slut är det helt fritt att säga upp tjänsten, avslutar Johnny.

Vill du nominera en utsatt skola till att få ett års fri bevakning? Nominera här. Besök även mindmancer.se för att läsa mer om hur de utvecklar framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.