Periform - Formutrustning
PERIforms Kajen 5-projekt som genomförs tillsammans med JM. Här ses formsystemet Maximo.

Säkerhet i fokus hos globala PERIform

SäkerhetByggbranschen lägger allt större vikt på säkerhet men trots detta sker arbetsolyckor på byggen runt om i landet. Hos uthyrningsföretaget PERIform vill man i företagets projekt förebygga detta genom ett allt större fokus på just säkerhet.

Som en av de största aktörerna inom uthyrning av formutrustning är PERIform delaktig i stora byggprojekt världen över och i Sverige. För dem gäller det inte bara att kunna leverera rätt formutrustning för att nå rätt gjutresultat, utan även kunna bidra med ökad säkerhet. Vi har talat med Bengt Jansson, vd på PERIform, som berättar om säkerhetsfokuset, aktuella projekt och ett nytt spännande affärsområde.

Säkra ställnings- och fallskyddssystem

På PERIform har man utvecklat tre produkter som aktivt minskar antalet olyckor på byggarbetsplatser: Peri-Up, ProKit och formsystemet Maximo. Bengt berättar mer:

Periform - Peri-up
Peri-up är ett snabbmonterat ställningssystem med hög säkerhet.

– Peri-Up är vårt ställningssystem som är såväl snabbmonterat som säkert tack vare dess stabila konstruktion. Detta har använts av flera stora byggentreprenörer, bland annat under bygget av nya konserthuset Malmö Live och ställningssystemet uppfyller samtliga EU-krav på säkerhet.

ProKit är ett komplementerande fallskyddssystem. Genom en nätmodul som hängs på form- eller ställningsutrustningen skyddas personalen från att falla från höga höjder. ProKit kan även agera som ett fristående skydd vid valvkanter och trappor där risken för fallolyckor är stor.

– Vår väggform Maximo är ytterligare ett exempel på en produkt som främjar säkerhet. Den är inte bara unik i den bemärkelsen att man arbetar från en sida, i stället för två, utan att det till systemet finns säkra gjutbryggor. Med Maximo får kunden en lösning som kortar montagetiden vilket sparar pengar samtidigt som säkerheten ökar, säger Bengt.

Ett projekt där Periform använder Maximo är Kajen 5-projektet på Lindholmen i Stockholm där man tillsammans med JM bygger 193 lägenheter. Detta projekt är mer av ett standardprojekt där Periform bistår med formutrustning för källarväggarna.

Komplexa projekt

Utöver Kajen 5 är PERIform inblandade i flera andra spännande projekt, bland annat det nya forskningscentret ESS i Lund samt Norra Länken i Stockholm.

Periform - Tunnelbygge
Här byggs Norra Länken i Stockholm med hjälp av PeriFORM.

– Många av våra projekt är komplexa med allt från tunnelkonstruktioner för partikelacceleratorer till biltunnlar. Exemplet med ESS är intressant då det skiljer sig något från andra projekt i och med att tunneln ska inredas med teknisk utrustning, säger Bengt.

För Norra Länken är principen densamma där man också byggt en tunnelkonstruktion. Större delen av projektet är redan färdigställt men nu arbetar man med en konstruktion för den del som kommer tillhöra nya Hagastaden.

Nytt spännande affärsområde

På PERIform är man inte bara inblandad i diverse projekt, utan just nu sker en stor förändring eftersom företaget startar ett nytt affärsområde – import och försäljning av plywood till företag runt om i Sverige. Som en av världens största användare och förbrukare av formplywood är steget naturligt att man påbörjar import av traditionell bygg- och formplywood samt OSB skivor.

– Eftersom vi idag har avtal med många stora byggföretag så lägger vi upp ett sortiment som är anpassat för dem men som även passar till prefab- och förpackningsindustrin. Genom att kapa i distributionsleden skapar vi konkurrenskraftiga priser till våra kunder och vi räknar med att kunna starta försäljningen av plywood innan semestern, då med ett sortiment på cirka 25 lagerförda artiklar, avslutar Bengt.

www.periform.se kan du läsa mer om det nya affärsområdet samt om företagets fokus på säkerhet. Här hittar du även information om de olika projekt som PERIform är involverade i.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se