Presenteras av Skånefrö
Framtidens fotbollsplaner
Försökslådorna där Skånefrö testar fram den optimala växtbädden. Foto: Skånefrö

Så ska framtidens fotbollsplaner bli klimatsmarta

Konstgräs på fotbollsplaner är en av de största miljöbovarna i Sverige gällande mikroplaster. Nya forskningsrön skapar hopp om möjligheten att kunna spela på hållbart naturgräs som är bättre både för spelarna och för miljön.

Mellan 2 300-3 900 ton mikroplastpartiklar hamnar i den svenska naturen varje år. Efter däck- och vägslitage är konstgräset på bland annat fotbollsplaner den enskilt största orsaken. Det saknas dock prisvärda och hållbara alternativ anpassade för svenska förhållanden vilket är något som företaget Skånefrö tagit fasta på.

Svensk forskningsstudie på växtbäddar

Företaget startade under 2015 projektet Gräs 2020 med målsättningen att alla allsvenska matcher ska spelas på naturgräs från 2020. För att uppnå detta inledde man under 2016 ett omfattande odlingsexperiment med hela 72 försökslådor för att få fram den optimala markbäddstypen.

Samtidigt har man provat ut olika gräsfröblandningar med vanlig rajgräs, tetraploida rajgräs, underjordiska utlöpare i rajgräs och ängsgröe. Detta för att hitta vilken art och gräsfröblandning som ger mest optimala rotsystemet, både i toppskiktet och mer djupgående.

– Detta tror jag vi är ensamma om att göra, säger Sven-Olof Bernhoff, vd på Skånefrö och menar att den normala processen är att så fröna och därefter drar upp grästuvorna för att se hur väl de sitter och hur långa rötterna är. Vi tittar inte bara på hur djupt rötterna går utan hur de breder ut sig.

Skånefrö - biokol
Handfull med biokol. Foto: Skånefrö

Biokol en del av lösningen

Under odlingsexperimentet hade Skånefrö med egentillverkat biokol som tillsats tillsammans med vanligare produkter som USGA och kompostjord. Biokolet tillkom i företagets tidiga försök att skapa en miljövänlig hantering av restprodukter från frö- och spannmålsproduktion. Ämnet visade sig ha väldigt positiv effekt på växters rotsystem.

– I vissa jordar blir det näringsläckage när det regnar, men biokolet behåller näringsämnena så att rötterna fortsätter få näring på djupet, förklarar Sven-Olof. Det betyder att man inte behöver tillsätta lika mycket vatten och näringsämnen.

Biokolet behöver bara tillföras en gång och gör att rotsystemet grenar ut sig mer samtidigt som rötterna borrar ned sig på djupet. Kombinationen gör att gräsmattan blir väldigt slittålig och innebär också att den övervintrar bättre.

Framtiden ser grön ut

Sven Olof Bernhoff
Sven Olof Bernhoff, vd Skånefrö. Foto: Skånefrö

Hösten 2018 planeras en plan i Simrishamn där de mest lovande gräs- och markbäddskombinationerna ska testas och då är biokol en viktig faktor i bädden. Efter det planeras klimatsmarta fotbollsplaner i Stockholm och Göteborg under 2019.

Med bättre gräsblandningar och uppbyggnadsmaterial i bäddarna är det enligt Sven-Olof möjligt att få mycket mer slitstarka fotbollsplaner. Det öppnar för både fler speltimmar per vecka men också en längre spelsäsong och tidigare spelstart.

– Jag tror vi är ganska långt framme i tänket kring hur man ska få fram en riktigt bra fotbollsplan, säger Sven-Olof. Vi har lärt oss så enormt mycket efter att vi sått dessa 72 lådor och vi har fått ut så mycket av det som vi inte kunnat drömma om.På Skånefrö är man övertygade om att den bästa fotbollen spelas på riktiga gräsmattor och målet är att samtliga allsvenska matcher ska hållas på naturgräs år 2020. Läs mer om deras projekt Gräs 2020 och möjligheterna med biokol på skanefro.se.