Sundsvall inre hamnen - 2BK arkitekter
Projekt tillsammans med Skanska i inre hamnen i Sundsvall med bostäder, butiker och kontor som nu projekteras.

Så formas framtidens städer

ArkitekturDe senaste tjugo åren har trycket ökat på många städer runt om i landet och allt fler människor vill bo centralt. Med en tätare och mer utvecklad stadsmiljö skapas större möjligheter för människor att leva i attraktiva områden.

Det ökade intresset av att bo mer centralt är en relativt ny utveckling då tidigare trender snarare visat det motsatta. Per Kraft, arkitekt och delägare på 2BK Arkitekter, menar att det är flera faktorer som spelar in när allt fler söker sig till städernas mer centrala delar.

– Jag tror att det beror på att folk uppfattar de stadsdelarna som levande och attraktiva. Man vill bo i områden där det händer mycket och finns mycket att göra, och många börjar kanske också ifrågasätta ”förortslivet”, säger Per.

På arkitektbyrån 2BK har stadsutveckling blivit en av verksamhetens främsta specialistkompetenser. De har varit involverade flera stora projekt som rör svenska stadsmiljöer och mottagit pris för sitt arbete med hållbar stadsutveckling i Umeå.

Prisbelönt stadsplan

Översiktsplan av centrala Umeå
2BK Arkitekter mottog 2012 planpris för deras översiktsplan

2012 mottog 2BK Sveriges Arkitekters planpris för sin fördjupade översiktsplan över den centrala delen av Umeå. Då staden planerar för 150 000 invånare inom 15 år tog kommunen hjälp av 2BK för att undersöka möjligheterna att förtäta staden, istället för att bygga ut förorter.

Strategin för förtätningen gick ut på att man frigjorde mark som tidigare varit gammal landsväg och tidigare varit ett separerande element i staden. Istället var idén att förvandla dessa till boulevarder kring vilka man kan bygga nya stadskvarter.

Även i Sundsvall har det funnits ett behov av centralt belägna bostäder, där 2BK Arkitekter arbetat sedan 2006 med en stadsvision. Åtta år senare börjar de nu projektera det första bostadskvarteret med Skanska som beställare. Den nya stadsdelen ligger som en förlängning av Stenstaden i ett fördelaktigt läge nere i hamnen. Planen består av totalt fem kvarter i varierad skala med såväl bostäder, butiker och kontor som hotell och vårdboende.

Komplexa processer

Ett annat projekt som pågått under flera år är arbetet med Kvarteret Kabeln i Sundbyberg. Precis i kanten av Stockholms innerstad men ändå som en egen liten småstad, har området kommit att bli väldigt attraktivt de senaste åren. Här har 2BK arbetat med fastighetsägaren Diligentia och för att skapa en hållbar och modern stadsdel.

Gatubild från kvarteret Kabeln
Bild på kvarteret Kabeln i Sundbyberg

När man arbetar med stadsplaner och utveckling av miljöer kan processerna vara både komplexa och oförutsägbara, och det är inte alltid det är samma arkitekt som sedan färdigställer projektet. Ofta har dock stadsplaneringen som 2BK varit delaktiga i lett vidare vidare in i husprojekt, så som exemplet med översiktsplanen för centrala Umeå.

– Den här sortens uppdrag är otroligt spännande att arbeta med när man får vara med och följa projektet under hela tiden fram till att det faktiskt börjar hända saker. Man bygger dels i befintliga hus men även helt nya, berättar Per Kraft.

Ett nätverk av arkitekter

Tillsammans med UNIT i Göteborg, Zero Architects i Lund och Pentagon i Åre har 2BK utvecklat nätverket Plus, för att lättare kunna åta sig uppdrag i andra delar av Sverige. Precis som 2BK har de andra kontoren stora kunskaper kring just stads- och fastighetsutveckling, och arbetar mycket i tidiga skeden.

– Poängen med nätverket är att vi tillsammans ska kunna samarbeta i spännande projekt. Som ett större kontor är våra resurser ett bra komplement till de andras goda lokalförankring, berättar Per Kraft.

2BK Arkitekter arbetar förutom med stadsutveckling även med ombyggnader, inredning och hus. Besök www.2bka.se för att läsa mer om aktuella projekt.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se